Godkjenner utveksling av e-journaler

Godkjenner utveksling av e-journaler

Det danske Datatilsynet har godkjent utveksling av pasientjournaler på nasjonalt nivå for å effektivisere helsevesenet. Det samme er forbudt i Norge.

Det danske Datatilsynet har i dag godkjent en ordning hvor sykehusene får direkte tilgang til pasientenes elektroniske journaler. Det betyr at opplysninger i pasientjournalene nå kan utveksles på nasjonalt nivå, altså at sykehusene får tilgang til journalene hvor som helst i landet.

- De har en annen holdning i Danmark når det gjelder å koble helsebasene mot hverandre enn det vi gjør i Norge. Vi har en veldig bestemt lov rundt dette. Det er nesten et jernteppe rundt hver eneste base med opplysninger, sier Torbjørn Nystadnes i KITH, Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren, til Computerworld.

LES OGSÅ: - Helsevesenet taper milliarder

Nystadnes har elektronisk pasientjournal, elektronisk dokumentbehandling og arkivering som spesialområder, og tror på en langsiktig endring også her til lands.

- Jeg vil nok tro at Danmark med dette er fremst i utviklingen, selv om vi ser at en del andre land også har kommet lengre enn Norge. Men vi må se at det ikke bare handler om å koble databaser mot hverandre. Det er mange problemer som oppstår da. Det er vi flinke på å løse i Norge, sier han.

Det jobbes nå på departementsnivå med å endre den norske loven slik at utveksling av opplysninger er mulig.

- De holder på med utredningsarbeid på departementet. Man må komme med en lovendring som gjør det mulig å ha et hensiktsmessig samarbeid mellom sykehusene. Det skal ikke være tilfeldig hvor du blir lagt inn for hva slags behandling du får, sier Nystadsnes.

I Danmark har de praktiserende legene har allerede tilgang til ejournalene gjennom den offentlige helseportalen sundhed.dk. Løsningen for sykehusene skal nå implementeres, og det skal også etableres strenge sikkerhetsrutiner.

LES OGSÅ: For flinke med elektronisk id

Offentlig Sektor