Godkjent som arkivar

Godkjent som arkivar

Vismas Samhandling Arkiv kan nå brukes i kommunearkivene.

Kommunene skal bruke digitale arkivsystemer som er godkjent i henhold til Noark5-standarden. Det er Riksarkivaren som godkjenner systemer, og nå er Visma Samhandling Arkiv (VSA) inne i det gode selskap.

Oppfyller Noark5

Dette melder Visma i en pressemelding.

- Vi er eksperter på saksbehandling i de enkelte fagsystemene, og nå lanserer vi nyheten Visma Samhandling Arkiv. Med denne frittstående arkivkjernen får norske kommuner et digitalt arkiv i sikker sone, som leveres ferdig koblet og integrert mot fagsystemene, forteller Nils Vold, produktdirektør i Visma.

Myndighetskravene i henhold til arkivering og avlevering er dermed oppfylt, og også krav til håndtering av sensitiv personinformasjon.

- Dette er en enkel og brukervennlig løsning som erstatter dagens papirarkiv. Som en del av løsningen inngår også skanning av inngående dokumenter. Dermed får norske kommuner sikker srkivering av all dokumentasjon, som er 100 prosent digitalt, avslutter Vold.

Kritisk

I 2010 utga Riksarkivaren en rapport som avdekket at svakhetene ved elektroniske og papirbaserte arkiver over hele Norge svekker innbyggerenes rettssikkerhet.

Riksrevisor Jørgen Kosmo kalte situasjonen for saksbehandlingssystemene i de ulike fagområdene i kommunesektoren som "kritisk".

Mange kommuner mener de ikke har de nødvendige fysiske forutsetningene for å bevare sine papirarkiver. Kommunene sier de mangler tilstrekkelig kompetanse, rutiner og systemer for å kunne vedlikeholde og sikre elektronisk dokumentasjon.

Det var bekymringer over at usikret elektronisk arkivmateriale ville gå tapt eller at kvaliteten ville reduseres.

Noark5 er en standard for arkivdanning som stiller krav til arkivstsuktur, metadata og funksjonalitet. Standarden skal kunne brukes for alle typer arkivdanning, uavhengig av teknologisk løsning og type organ. Noark5 er den diste utgaven av Noark-standarden. Den ble publisert i 2008, og ble Noark5 versjon 3 er gjeldende fra og med 1. mars 2011.

Offentlig Sektor