Google vil eie helsen din

Google vil eie helsen din

Google vil at sykehus skal integreres med Google Health, men Datatilsynet er skeptisk.

Internett har på mange måter allerede revolusjonert folks forhold til helseinformasjon. Ikke bare kan man gjennomføre raske søk på symptomer når man føler seg uggen, men også finne en uendelig mengde treningstips, sunne oppskrifter og generell informasjon om hvordan man bør ta vare på seg selv.

Ikke uventet har det dukket opp en del helserelaterte tjenester på nettet for å gjøre brukerens hverdag både bedre og enklere. Tidligere har It-helse skrevet om Microsofts helseløsning Healthvault, som selskapet ser for seg skal kunne kobles opp mot deler av en syke- eller legejournal, slik at pasienten får bedre innsyn i journalen, samt har mulighet til å legge inn viktig informasjon på egenhånd.

Men Microsoft er ikke alene om å ønske et solid grep rundt helsemarkedet. Pussig nok kom det nesten samtidig en tjeneste fra erkerivalen Google, kalt Google Health.

Satser på åpen API

Ved første øyekast er de to løsningene ganske like. Begge legger opp til en forbedret dialog med lege og sykehus, samtidig som brukeren kan legge inn informasjon om egen helse, medisinering, kosthold og så videre. Microsofts Healthvault-ekspert Helge T. Blindheim var opptatt av at selskapets løsning skulle kunne brukes til å sammenstille journaler for innsyn. Med andre ord at deler av sykehusets journal gjøres tilgjengelig for pasienten, slik at innsynsretten ivaretas på en enkel måte.

Akkurat hvilke mål Google har med sin løsning er imidlertid usikkert, da selskapet ikke er spesielt interessert i å kommentere fremtidsplanene. Men noe informasjon får vi da ut av selskapets skandinaviske pressekontakt, Thomas Jensen.

- Google Health er en åpen plattform som bygger på vår eksisterende og meget brukervennlige offentlig tilgjengelige Google API, slik at enhver lege, sykehus eller online helsetjeneste kan integrere deres tjenester med Google Health. Utover dette bruker vi Continuity of Care Record-standarden, samtidig som vi arbeider sammen med partnere om å inkorporere andre offentlige standarder, forklarer kan.

Denne Continuity of care record (CCR)-standarden er for øvrig en standard for å skape fleksible dokumenter som inneholder den mest relevante helseinformasjonen om en pasient. Standarden er utviklet av en rekke amerikanske helseinstitusjoner.

Få detaljer

Med andre ord er Google interesserte i at leger og sykehus skal kunne koble sine tjenester opp til Google Health. Men hva dette vil bety for løsningens fremtid vil ikke Jensen svare på. Heller ikke er Google interessert i å kommentere noen konkrete detaljer rundt antall brukere eller referansekunder. Kort oppsummert fra Jensen:

- Vi opplyser ikke brukertall, heller ikke for Google Health, men vi er meget tilfredse med mottagelsen, sier han, og legger til at det jobbes med å få tjenesten ut i så mange land som mulig så hurtig som mulig, men at de ikke kommenterer når en eventuell norsk versjon vil være tilgjengelig.

- Sikkerhet er jo et viktig tema med hensyn til helseinformasjon på nettet. Hvordan løser Google utfordringene knyttet til dette?

- Hos Google er vi meget bevisste på den tillit våre brukere viser oss når de velger våre tjenester, og vi tar våre brukeres privatliv meget alvorlig. Vi kan ikke komme med detaljene, men vi bruker en kombinasjon av programvare, maskinvare og meget strenge policyer til å sikre våre brukeres private opplysninger, svarer Jensen.

Altså noenlunde det samme svaret som Microsoft kom med i forrige artikkel.

Men Datatilsynet er ikke særlig positive, les videre på neste side!

Offentlig Sektor