Grønnere anbud

Grønnere anbud

Regjeringen legger frem miljøkriterier for ikt i offentlige anskaffelser.

Offentlig sektor handler for nærmere 250 milliarder kroner i året, og store deler går med til investeringer innen it. Samtidig viser det seg at informasjonsteknologien står for to prosent av de globale klimautslippene, like mye som flytrafikken. Det vil fornyingsminister Heidi Grande Røys og resten av regjeringen gjøre noe med.

- Innkjøpene skal nå gå i en grønn retning. Vi har nedfelt konkrete krav til mer miljørettede anbud, sier Grande Røys.

Miljøkriteriene (last ned her) er likevel ikke så konkrete at de inngår som egne punkter i de vektingene som i dag ligger til grunn i anbud, men det er anbefalinger til innkjøpsansvarlige i stat og kommune. Det er meningen at miljøkriteriene skal kunne legges til grunn i anskaffelsene.

- Vi stiller krav til eksempelvis energiforbruk, kjemikalier og levetid. Vi ønsker at produktene som kjøpes, skal kunne brukes lengre enn det som er realiteten i dag. Der har vi kanskje bransjen mot oss, men vi skal ikke behøve å skifte ut i hytt og pine, sier Grande Røys.

LES OGSÅ: Skal anbuddsbrudd til livs

Miljøkriteriene ble lagt frem på den årlige konferansen om offentlige anskaffelser, arrangert av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi). Det var en enorm oppslutning rundt årets konferanse, med over 450 påmeldte. Tidligere har det vært rundt 300, og i år måtte flere avvises.

Difi-sjef Hans Christian Holte er veldig fornøyd med oppslutningen, og understreker at det er store summer å spare på å gjøre riktige innkjøp.

- Tre til fem prosent av offentlige anskaffelser kan vurderes som feilkjøp. Det er nærmere 15 milliarder kroner, sier Holte.

Bakgrunnen for miljøkriteriene ligger i stor grad i forhold til det arbeidet som gjøres i EU, og følger regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsbevisste innkjøp som ble lagt frem i fjor sommer.

LES OGSÅ: Helseforetakene brøt anbudslov

Les om:

Offentlig Sektor