Grønt lys for skandaleprosjekt

Grønt lys for skandaleprosjekt

Autosys, et av Norges største offentlige it-prosjekter, er lagt ut på anbud igjen.

Et av Norges eldste og tyngste offentlige it-systemer er fremdeles i drift. Autosys fra Statens Vegvesen skulle på dette tidspunktet være på vei til søppelhaugen, men systemet vil i mer eller mindre grad ha et forlenget liv frem til 2014.

Dette skyldes en av de største skandaler i Norges offentlige it-historie. I 2007 stoppet Statens Vegvesen sitt eget prosjekt Au2sys etter en intern rapport med knusende kritikk. Computerworld fikk den gangen tak i rapporten og kunne avsløre at Vegvesenet ikke hadde kontroll på kostnadene og at styringen var svært mangelfull.

Det har tatt Statens vegvesenet vel over to år før prosjektet kan kjøres opp på motorveien igjen. På nettstedet for offentlige innkjøp, Doffin.no, ligger dokumentet "Søknad om deltakelse i konkurranse om leveranse Utvikling av nytt Autosys" med en frist til 20 mai. Prislappen på de utlyste prosjekter har en pålydende verdi på rundt 500 millioner kroner, i tillegg til de 250 millioner som allerede er brukt.

Tydelig styring

Hva har så lærdommen fra forrige runde vært og hva er gjort for å unngå de samme feilene, spør vi fungerende prosjektleder Steinar Rask og Hans Olav Simonsen, kommunikasjonsansvarlig for prosjektet Nytt Autosys.

- Vi har nå et veldig tydelig styringsdokument som forteller hva vi skal gjøre underveis, sier Simonsen.

Han henviser til prosjektets sentrale styringsdokument som nylig er godkjent av vegdirektøren. Ved ferdigstillelse i 2014 vil Statens vegvesen ha brukt nærmere 750 millioner kroner på systemet, som vil være et av de største og mest komplekse it-løsninger innen det offentlige i Norge.

- Det vi har gjort er å få kontroll på kostnadsomfanget og på prosjektstyring. Vi har blant annet gått gjennom en bevisstgjøring om eierstyring. Vi har vært i kontakt med andre store prosjekter, som Nav og Skatteetaten, og sett på hvilke utfordringer de har hatt. Dermed har vi avdekket fallgruver som kan tettes igjen, sier Rask.

KS1 og Scopecreep

Godkjenningen ble gjort i regi av Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet. Prosjektet har blant annet gått gjennom KS1 (ekstern kvalitetssikring i tidlig planfase) og KS2 (Kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter for å vurdere samfunnsøkonomisk nytte), to prosesstandarder som ikke var tilgjenglig i første runde. Har det vært en viktig del av feilen?

- Ja, det kan man si. Vi hadde ikke gått igjennom grundig nok hva vi hadde i de gamle systemene. Autosys er fra 80-tallet, det er mye man må forholde seg til. Vi mistet rett og slett kontroll med omfangsveksten for prosjektet (Scopecreep), sier Rask og legger til:

- Det fordres sterkt fokus og oversikt over hva som ligger nede i systemene, og man må grave seg helt til bunns i et slikt system.

Han mener det var fornuftig og godt lederskap å stoppe prosjektet på tidspunktet, les mer på neste side!

Les om:

Offentlig Sektor