Gründerne er de ekte heltene

GRÜNDERMØTE: – Vi politikere skaper ikke arbeidsplasser, vi må lytte og legge til rette, sa Siv Jensen i møtet med gründerne Geir Nilsen, Johan Brand og Anne Kristine Gude. (Foto: Stine Marie Hagen)

– Gründerne er de ekte heltene

Finansministeren ser positivt på å gjøre Tøyen til tech-hovedstad. 

– Vi lever i en tidsalder hvor teknologien revolusjonerer oss. Mange bedrifter finner mulighetsrommet sitt innenfor teknologiutvikling, sa finansminister Siv Jensen (Frp).

Tirsdag besøkte hun det nyetablerte Bakeriet Nord og Natt på Tøyen. Der fikk hun høre Oslo kommune og Entra diskutere mulighetene for tech-vekst i Tøyen - et sted Siv selv karakteriserer som et av de mer utfordrende områdene i Oslo. 

Næringsutvikling

På Tøyen i Oslo bygges det stadig nye eiendommer. Mange boliger blir bygget med tanke på barn og unge. Heidi Arnesen Austlid i Ikt-Norge mener at området også har et sårt behov for lokal næringsutvikling. 

MØTE: Heidi Austlid, Siv Jensen og Tom Bratlie. (Foto: Stine Marie Hagen)

Selv om det dukker opp nye bygg, er det fortsatt mange tomme lokaler. Entra eier blant annet ett av disse, nærmere bestemt Hagegata 22, hvor Tøyen Startup Village er planlagt å bli realisiert. 

HR- og kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie i Entra var derfor til stede, sammen med Hallstein Bjercke (V) i Oslo kommune, for å diskutere mulighetene for å øke næringen i dette området. 

Tøyendrømmen

Ikt-Norge fikk ideen om Tøyen Startup Village etter å ha besøkt bydelen Hackney i London - et område som kanskje ikke er så ulikt Tøyen. Hackney var ikke stedet man ønsket å bygge eller bo. Ei heller ikke et ønsket sted å jobbe.

Nå har stedet fått fornyet popularitet, og blitt et start-up-sentrum for teknologi. Ikt-Norge har selv vært involvert, og har etablert et eget kontorfellesskap for norske gründere i Hackney. Nå ønsker de å få til noe av det samme på Tøyen. 

– Kombinasjonen av å både starte teknologiutvikling for Oslo som by, og nye arbeidsplasser og nye næringer, i kombinasjon med et område i vekst og mange tomme lokaler, der oppstod drømmen om Tøyen, innledet Austlid. 

Gründernes råd

Det var god stemning på bakeriet, noe som gjorde at entreprenørene som også var til stede trygt kunne lette på sløret foran en lyttende finansminister. 

Johan Kvarving, daglig leder i programvareselskapet Kikora, mener det er tre ting som må til for å lykkes. Det er tilgang til kapital, kompetanse og kontakter.

Dette er Kahoot-gründer Johan Brand enig i. Han mener det er vanskelig å få tak i de beste medarbeiderne, og etterlyste større miljø og bedre eksponering. 

– Man må skape miljøer der programmerere og advokater kan møtes på do, sa han.  

Ingen klagesang

Mens flere oljejobber i dag blir borte, er det mange som møter en fremtid som arbeidsledig.

Brand mener at det hadde vært bedre om man brukte midler til oppstarthjelp for nye virksomheter, i stedet for å bruke penger på Nav.

Kapital var også en utfordring ifølge flere av entreprenørene, og det ble trukket frem at det gjerne er den som faker en god plan som stikker av med pengene.

Siv Jensen lyttet ivrig på gründernes frustrasjon, og hevdet at hun noterte seg alt som ble sagt. 

De ekte heltene

– Dette er en fantastisk mulighet. De ekte heltene er gründerne som skaper arbeidsplasser, utbrøt Jensen. 

Finansministeren satte pris på møtet med de norske entreprenørene. (Foto: Stine Marie Hagen)

– Dere har ikke vært sutrete. Dette var konstruktivt.

Finansministeren fortalte at hun selv har bodd på steder der det tidligere ikke var populært å bo, men som på sikt vokste seg populære. Hun ser derfor på Tøyen Startup Village som en god ting for Oslo.

– Det er viktig i et byutviklingsperspektiv fordi det skaper en tryggere og mer levende by, og fjerner noen av de utfordrende områdene som vi kanskje har gått rundt som Oslo-boere, sa hun. 

Et viktig møte

Jensen mener det er viktig å møte gründere, ettersom det er disse som vet hvor skoen trykker.

– Vi politikere skaper ikke arbeidsplasser, vi må lytte og legge til rette. 

 Hun fortalte videre at politikerne ikke kunne gjøre noe med at lønnskostnadene er høye, men at de kan gjøre noe med skattesystemet og virkemiddelapparatet. 

– Vi må gjøre det vi kan, samtidig som vi ikke skal være i veien. Vi skal ikke være en klamp om foten, vi skal bare gjøre det enklere for folk å sette i gang.

Offentlig Sektor