- Hadde ikke behov for å være først

- Hadde ikke behov for å være først

Trang økonomi tvang Narvik kommune til å tenke nytt. De tok steget ut i nettskyen.

NARVIK: Tog stappfull av malm dundrer gjennom byen på vei fra gruvebyen Kiruna i Sverige. Fra Narvik skal malmen skipes. Men selv om skip kommer og går fra hele verden og næringslivet går sin gang, er kommunekassa nesten tom. Derfor sender kommunen nå også all sin epost ut i verden - ingen vet riktig hvor den ligger lagret.

Narvik kommune hadde stram økonomi allerede før Terra-skandalen så dagens lys i 2007. Narvik var en av åtte kommuner som tapte stort. Fylkesmannen i Nordland satte kommunen på den fryktede Robek-listen, som innebærer at kommunen ikke fritt kan styre sin egen økonomi.

- Det er klart at kommunens økonomiske situasjon har preget it-investeringene de siste årene, sier it-sjef Per Jakobsen.

Computerworld møter enhetslederen for it-drift og utvikling på hans kontor i kommunens rådhus - med utsikt over Ofotfjorden.

Jakobsen forteller om det som en gang var en av Norges mest velstående kommuner.

- Over mange år hadde kommunen et jevnt overforbruk, og Terra-saken gjorde ikke ting bedre. Selv om økonomien er håndterbar, har det ikke blitt investert mye på it-siden de siste årene.

Flere oppgaver

Som første offentlige etat ble det i våres kjent at Narvik kommune går til nettskyen med epost fra Google. Fra før hadde kommunen Lotus Notes, men etter at sistemann med denne kompetansen gikk over i det private næringslivet måtte kommunen se etter et nytt system.

It-sjef Per Jakobsen forteller at det har vært kontinuerlig jobbing i forhold til å redusere kostnadene og samtidig opprettholde en tilfredsstillende standard.

- It er som eiendom. Investeres det for lite over tid, kommer man til et punkt hvor boblen sprekker og man står overfor store kostnader til vedlikehold.

Den andre utfordringen er ifølge Jakobsen at de, og andre virksomheter, stadig får nye måter å jobbe på som skaper nye it-behov.

- Heller ikke i en kommune er det slik at et nytt fagsystem betyr mer på ressurssiden også. Vi har fått adskillig flere fagsystemer de siste årene enn det infrastrukturen greier å understøtte.

Jakobsen mener derfor det er viktig at kommunen adresserer eierskapet ute i organisasjonen - på brukersiden.

- Det er ganske mye som faller inn under it. Derfor må vi sortere litt. Vi vil lage SLA-er (kunde-leverandøravtaler red. anm.) mot alle enhetene i kommunen hvor det beskrives hva de kan forvente av standard løsninger og hva de kan få i tillegg på forespørsel, sier Jakobsen og legger til:

- Det er viktig å gjøre bedre avklaringer for ikke få et avvik mellom forventninger om hva vi de tror vi kan levere og hva vi faktisk kan levere. I tillegg vil det være et verktøy for bedre planlegging.

Brannslokking

Det er varmt i resepsjonen på Narviks rådhus mens Computerworld er på besøk. Årsaken kommer frem etter en visitt i kommunens datarom i etasjen under. Nedover trappen ligger flere ventilasjonsrør som alle leder inn i provisoriske hull i døren til datarommet. Inne i det aller helligste står mobile kjøleenheter på rekke og rad og jobber hardt. Det er god sommertemperatur.

- Det er ikke så ille som det ser ut. Men vi måtte lage en slik løsning mens vi venter på at hovedkjøleanlegget blir reparert. Som du ser er det heller ikke helt risikofritt å drifte systemene selv, sier Jakobsen.

Han sikter til Datatilsynets brev i slutten av juni. Narvik kommune ble bedt om å redegjøre for sikkerheten i Googles nettsky.

Bakgrunnen var en bekymringsmelding fra en person i kommunen.

- Spørsmålene i brevet er noe relatert til den fysiske verden. Vi må løse de juridiske sidene ved at det er vanskelig å beskrive hvor dataene er fysisk lagret. I en skyverden må vi kunne stole på en uavhengig tredjeparts revisjon som går igjennom og gir oss rapport - for deretter å kunne behandle denne internt.

Per Jakobsen understreker at sensitiv informasjon uansett ikke skal sendes på epost, og at det er en rutine de strammer inn med mer opplæring.

- Vi må være enda mer tydelige på at sensitiv informasjon ikke skal inn i epost-systemet. All slik informasjon skal fortsatt utelukkende behandles i de respektive fagsystemene.

Jakobsen sendte sitt svar til Datatilsynet samme dag som Computerworld var på besøk.

- Hva er det verste som kan skje?

- At Datatilsynet sier at sikkerheten ikke er ivaretatt godt nok eller at det kreves en-til-en databehandleravtale direkte med Google.

Offentlig Sektor