Han er Norges nye it-sjef

Han er Norges nye it-sjef

Hans Christian Holte blir direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT. – Vi må levere merverdi, sier han.

I dag ble Hans Christian Holte (42) utnevnt som direktør for det nye it-direktoratet. Holte kommer fra en stilling som ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet.

- Jeg synes dette blir en veldig spennende og viktig jobb. Det ligger et potensial til å bruke it på en bedre måte i det offentlige. Jeg har jobbet med dette tidligere og vet at det er krevende, men at det også er mulig å få til mye, sier han til Computerworld.no.

Holte har en bred bakgrunn, både fra det offentlige og it-faglig. Han jobbet noen år i Andersen Consulting, og senere i det som i dag er Fornyings- og administrasjons-departmentet. Han hadde blant annet ansvaret for den statlige håndteringen av år 2000-problemet. Holte har senere ledet arbeid med it-satsninger i helse- og sosialsektoren i noen år, blant annet har han samarbeidet med det regionale helseforetakene i forbindelse med etableringen av et nasjonalt helsenett.

I Kunnskapsdepartementet har Holte operert som overordnet leder uten å ha spesielt ansvar for it, og vært assisterende departementsråd og ekspedisjonssjef.

- Noe av det som jeg tror er nyttig å ta med seg for meg er at jeg har jobbet med et par store sektorer hvor modernisering har vært viktig, innen helse og utdanning, sier han.

Må ha med alle

Holte legger vekt på at det blir viktig å jobbe med de store sektorene for å få til det som trengs å gjøres.

- Skal dette direktoratet lykkes, og det vil jeg gjøre mitt for å bidra til, må vi klare å levere merverdi. Det skal ikke kun være et forsøk på å forvalte ved hjelp av å samordne og regulere. Man må bidra med merverdi både på å levere konkrete løsninger og ha en skikkelig forståelse for hva som skal til for å få til de gode løsningene.

Historien er smekkfull av eksempler på både offentlige og private prosjekter som ikke har gått etter planen. Holte er bevisst på at fallgruvene vil alltid være der i store it-satsninger.

- En fallgruve er åpenbart at man utvikler prosjekter på vegne av andre og så har man ikke fått med seg de man trenger på de store prosjektene. I dette direktoratet vil vi jobbe med å få systemer og tjenester til å henge sammen i det offentlige og det er en stor utfordring.

Offentlig Sektor