Han vil gjøre Difi til en fabrikk

35 ÅR I BRANSJEN: Torgeir Strypet har lang erfaring fra it-bransjen og skal nå hjelpe Difi med å bygge en partnerstrategi. Torgeir er forøvrig bror av Helge Strypet, som var mangeårig sjef i Agresso/Unit4.

Han vil gjøre Difi til en fabrikk

Med erfaring fra IBM og Evry skal Torgeir Strypet profesjonalisere Difis kontakt med partnerne og industrialisere produksjonen av løsninger.

-- Skal det offentlig lykkes med digitaliseringen er vi helt avhengige av et godt samspill med it-bransjen, sier Torgeir Strypet.

Strypet begynte som avdelingsdirektør i Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), ved avdeling for it drift og utvikling (kalt IDU), nå i høst. Helt siden 1981 har han hatt flere ulike roller i den norske it-bransjen, sist produktdirektør i Evry Norge.

-- Min hovedoppgave blir å jobbe med felleskomponenter og tydeliggjøre ansvarsområdene både internt i det offentlige og ut mot it-bransjen. Difi må kunne samarbeide både med hele offentlig sektor og it-bransjen.

-- Jeg vil profesjonalisere det vi holder på med, og lage en fabrikk som leverer felleskomponenter og fellesløsninger for offentlig sektor på de områder offentlige virksomheter har nytte av samordning.

Evaluert

Computerworld har tidligere skrevet at Difi i fjor ble evaluert av Agenda kaupang. Konklusjonen ble at Difi måtte ta en mer aktiv og strategisk rolle, noe også en intern evaluering konkluderte med. Direktoratet fikk også klare råd fra konsulentselskapet om å etablere sterkere fagligmiljøer for å drive frem forvaltningsutvikling og digitalisering av offentlig sektor.

I høst ble det også klart at eieren, Kommunal -og moderniseringsdepartementet (KMD), styrker Difis budsjetter for 2016 og ga organet flere nye virkemidler som skal bidra til å styrke arbeidet med å digitalisere offentlig sektor.

Torgeir Strypet sier han så langt er imponert over omfanget av løsninger Difi har en finger med i, hvor flaggskipet er ID-porten, med Bankid og Buypass på laget – hvor Difi i år forventer 65-70 millioner pålogginger.

Samtidig ser Strypet av Difi har forbedringspotensial.

- Hvordan opplever du Difis forhold til de tunge it-miljøene i offentlig sektor, som NAV, Skatteetaten og Brønnøysundregistrene?

-- Jeg har vært her såpass kort, men inntrykket er at det er samarbeidsvilje. Men det er klart at enkelte i det offentlige gjerne vil holde på sine egne løsninger. Da blir det vår oppgave å bidra til gode fellesløsninger der dette er naturlig.

På hugget

For å få det til må Difi ligge i forkant og levere gode løsninger og tjenester, mener Strypet.

Blant annet mener han at Difi må bli bedre på dialog med privat sektor, kommuner og andre statlige etater.

-- Hvordan ser du på Difis forhold til it-bransjen?

-- Vi må ha et godt samspill med it-bransjen. Difis oppgave er å bidra til digitalisering av offentlig sektor, ved å utvikle standardløsninger som er et supplement til det it-bransjen har av produkter og tjenester. Vi skal ikke være konkurrenter, men utfylle hverandre og samarbeide om de beste løsningene.

Han mener det er handler om å finne et godt grensesnitt.

-- Vi må kunne snakke samme.

-- Du kommer til å snakke med mange fremover, hvem blir viktigst?

-- KMD er vår oppdragsgiver og setter mye av premissene, sammen med de store statlige virksomhetene som eksempel Skatteetaten og NAV. Dessuten vil det være store synergier med et godt samarbeide med kommune-Norge. I den anledning blir KS (Kommunenes interesseorganisasjon, red. anm.) svært viktig. Altinn er også en viktig samarbeidspartner, der det er mange viktige grensesnitt som kan forsterkes og videreutvikles. I tillegg har jeg tidligere nevnt dialogen med it-bransjen, og samspillet med denne.

Sikker digital post

Nylig ble det lagt frem tall som viser at 500.000 nordmenn har valgt en digital postkasse, som enten er E-boks eller Digipost. Og i september passerte det offentlige Norge én million sendte meldinger gjennom de samme postkassene. Torgeir Strypet er ikke fornøyd, men optimist.

-- Min jobb blir blant annet å lykkes med sikker digital post. For å få utbredelse må du ha en offentlig sektor som avleverer digital post, sier han.

Litt frem i tid mener han det er mulig årlig å flytte nærmere 40 million dokumenter over fra fysisk forsendelse til elektronisk post. Det mener Strypet vil gi offentlig forvaltning en enorm innsparelse - både i portobesparelser og arbeidsinnsats knyttet til fysiske forsendelser.

-- Samtidig vil nok en god del av dagens dokumenter erstattes med gode innsynsløsninger, sier han.

-- Vi har er en veldig positiv utvikling, men det tar tid for de offentlige virksomhetene å tilpasse sine sak- og arkivsystemer til en å sende brev digitalt. Men tenk det enorme potensialet? spør han retorisk før han svarer:

-- Det offentlige vil spare mange hundre millioner i året.

-- Når?

-- Det er vanskelig å si hvor bratt kurven blir. Men en femdobling av antall meldinger må være mulig til neste år, sier Strypet.

 

Offentlig Sektor