Håndholdt avtale i Oslo

Håndholdt avtale i Oslo

PSI vinner anbud om håndholdte enheter til Oslo Kommune

PSI Systems AS melder at de har vunnet anbudskonkurransen for nye håndholdte enheter til pleie- og omsorgstjenesten i Oslo Kommune.

Avtalen gjelder for inntil 2500 enheter over tre år, med en anslått ramme på 10-15 millioner kroner.

- Dette er første anbud PSI vinner med Oslo Kommune, i en konkurranse med sju andre leverandører. Vi har lagt mye innsats i å utvikle dette forretningsområdet i 2009, og er glade for å kunne høste resultater, forteller Jørgen Waaler, administrerende direktør i PSI Group ASA, til IT-Bransjen.

Avtalen gjelder enheter og støttesystemer som skal brukes i hjemmesykepleien i alle bydeler i Oslo. De skal effektivisere formidling og innsamling av pasientinformasjon og logge timeforbruk og andre aktiviteter.

Etter at anbudskonkurransen er vunnet, går det en innstilling til vedtak gjennom vedtaksprosessen i kommunen. Etter dette vil nærmere forhandlinger avgjøre endelig antall enheter og hvilken service og tjenester som skal inngå i avtalen.

Les mer: Tidlig julegave fra PSI

Offentlig Sektor