Heder til Hidas

Heder til Hidas

Peter Hidas fikk Rosing-Akademiets hederspris. Les alt om de andre prisvinnerne og juryens begrunnelser.

Den norske dataforeningen delte ut Rosing-prisene i går, Norges fremste datapriser. Vinneren av Rosing-Akademiets Hederspris er Peter Hidas.

- Hidas har vært aktiv i it-bransjen i over 40 år og nyter ifølge fagjuryen stor tillit og høy troverdighet innenfor alle fagmiljøer. Han har ikke bare vært aktiv, han har vært konstant til stede. Alltid på topp. Alltid med relevante synspunkter og analyser av viktige trender og ny teknologi. En utrettelig kommentator av alle store og små begivenheter og buzzwords, skriver juryen i sin begrunnelse.

Hidas har en lang karriere bak seg i blant annet Enator, Avenir, Stradec, og Bull.

- Han har nettopp fylt 70 år, men kan stå som selve inkarnasjonen på at alder er hva man gjør det til, med freske fraspark og alltid godt poengterte synspunkter på hvor bransjen er på vei, heter det fra juryen.

Han er også kjent som skribent i Computerworld gjennom mange år, og har vært og er en svært populær og mye brukt foredragsholder. Få har hatt større betydning over så lang tid i Norge - og han er fremdeles svært aktiv som seniorrådgiver i Gartner.

Sikkerhetsprisen - ”Bærum SAFE”

Bærum kommune har sammen med IKT-avdelingen har over mange år arbeidet systematisk med informasjonssikkerhet.

- Juryen har valgt en kandidat som bevislig har et levende og oppdatert program for håndtering av det holdningsskapende aspektet rundt informasjonssikkerhet, noe som i seg selv er en utfordring. Programmet har blitt systematisk og planmessig utviklet over flere år, er under stadig oppdatering og benyttes i både egen og i andres virksomhet. Det bemerkes spesielt det brede nedslagsfeltet programmet har blant ansatte på alle nivåer og avdelinger i virksomheten, samt at kandidaten har gjort sitt arbeid fritt tilgjengelig for andre slik at det kan gjenbrukes, heter det i begrunnelsen.

Kreativitetsprisen - Nacre AS for Quietpro

Quietpro er et aktivt hørselsvern som samtidig gir mulighet for talekommunikasjon. Produktet finnes foreløpig i en versjon som er laget for militært bruk, men teknologien vil kunne revolusjonere utviklingen av vanlige sivile hørselsvern og høreapparater

- Kreativitetsprisen gis i år til et produkt som det er vist stor interesse for internasjonalt og som har stort potensial for videreutvikling. Produktet vil kunne bedre arbeidsforholdene i mange dårlige miljøer, samt redusere skadevirkingene på personalet i disse miljøene i ettertid. Produktet er en sammensetning av mekaniske komponenter samt avansert programvare samlet i en kontrollenhet og er allerede solgt i stort antall utenfor Norge i en militær versjon.

Beste Nett og Språkpris yr.no

Yr.no er et nettsted for værmeldinger og forklaringer av værbegreper, et resultat av et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt.

- De ansvarlige har gjort et omfattende nybrottsarbeid for å visualisere store mengder kompliserte data på en lettfattelig og forståelig måte for det allmenne publikum. Årets vinner har et innhold som svært mange – for ikke å si alle – av oss er opptatt av, nemlig været. NRK og Meterologisk institutt har samarbeidet med APT og en lang rekke værdata-aktører for å utvikle yr.no.

- Det viktigste innovasjonsgrepet yr.no har gjort er nemlig å gjøre alle sine værdata fritt og åpent tilgjengelig gjennom et såkalt åpent API. Dette betyr at hvem som helst kan lage sine egne værtjenester med data fra yr.no – og markerer et vegskille for hvordan viktig innhold kan og bør gjøres tilgjengelig på nettet.

Studentpris til Viper fra Høgskolen i Buskerud

Studentene Torleif Berger, Arne Goderstad, Odd Eirik Nes, Knut Marius Sundt og Kent Vissebråten fra Høgskolen i Buskerud har utviklet et overvåkningssystem som setter sammen et synkronisert bilde ved hjelp av flere kameraer.

- Juryen har som vinner valgt et prosjekt som er avansert og gjennomarbeidet der løsningen kan sies å utgjøre en ny generasjon av videoovervåkingssystemer. Systemet kan i tillegg til å registrere en unormal hendelse også fange opp årsaken til hendelsen.

Kompetansepris til Asker kommune

Asker kommune har definert kompetanseutvikling i IKT som et særskilt satsningsområde for hele organisasjonen og har utviklet et eget kompetansekartleggingsverktøy som er brukt av nesten 80 prosent av alle pc-brukere.

- Vinneren stopper ikke opp og hviler på sine laurbær etter gjennomført IKT-opplæring av de ansatte. De har nå definert hele 13 nye konkrete tiltak, som fordeler seg over årene 2007 og 2008, og som prioriteres mot lærere, ungdomsskoleelever og barneskoleelever, i nevnte rekkefølge.

- I tillegg til 40 egne instruktører skal det nå ansettes egne IKT-soneveiledere for å sikre opplæringskompetanse i nærhet til brukerne. Bibliotekene i kommunen er involvert i den brede satsningen og har etablert Datahjelpen som er én times gratis veiledning for alle som ønsker det. Kommunen har nå som en del av sitt E-forvaltningsprosjekt også tatt for seg politikerne som får bærbare PC-er med tilhørende opplæring med målsetting om å slutte med distribusjon av sakspapirer med post og budbil.

Brukervennlighetspris til Rikshospitalet

Sisom er et kommunikasjonsverktøy for barn med kreft. Løsningen er resultat av langsiktig satsning og forskning hos Senter for pasientmedvirkning og sykepleieforskning på Rikshospitalet. Gjennom et spillinspirert grensesnitt hjelper Sisom barn å formidle sine symptomer, problemer og bekymringer til helsepersonell.

- Juryen har i år hatt svært mange gode kandidater til brukervennlighetsprisen. Blant disse er det særlig én løsning som har skilt seg ut med en imponerende grundig og metodisk utviklingsprosess. Brukergruppen har vært aktivt med i både design og testing, og resultatet er blitt et spennende og funksjonelt kommunikasjonsverktøy for kreftsyke barn.

It-leder

Administrerende direktør Frank Møllerop i SAS Institute vant Rosing-prisen som Årets it-leder. Rosing-prisen utdeles årlig av Den norske dataforening.

Frank Møllerop vant prisen i konkurranse med Nils Øveraas, Accenture, Bjørn Kjos, Norwegian og Eilert Hanoa, Mamut.

- Jeg vil takke mine kollegaer i lederteamet og alle ansatte i SAS. Dette er minst like mye en pris til alle dem som hver dag står på for å gjøre SAS Institute til en god og lønnsom arbeidsplass. Vi vil også takke alle våre kunder for den tillit de viser oss, sier Møllerop i en pressemelding.

2007 har vært et godt år for Frank Møllerop og SAS Institute. Tidligere i år ble selskapet kåret til Norges beste arbeidsplass av den internasjonale organisasjonen Great Place to Work Institute. Seieren i Norge gjorde at SAS Institute ble sendt videre til deltagelse i kåringen av Europas beste arbeidsplass, hvor SAS Institute ble kåret til en av Europas 10 beste arbeidsplasser.

Juryen begrunner kåringen av Frank Møllerop med hans evne til både å lede selskapet til en formidabel vekst og samtidig skape og ivareta landets beste arbeidsmiljø. SAS omsatte i 2006 for mer enn 11 milliarder kroner globalt. Omsetningen i Norge endte på 197 millioner kroner, en økning på rundt 30 prosent fra året før.

Offentlig Sektor