Heftig debatt om offentlig it

Heftig debatt om offentlig it

Fornyingsdepartementet, KS og Microsoft uenige om offentlig ressursbruk.

På programmet til årets Goopen-konferanse var blant annet en paneldebatt med tittel "Hvordan kan et it-prosjekt koste en milliard kroner?"

Mye av debatten tok utgangspunkt i to ferske rapporter, Egovernment-rapporten fra EU og Davincis rapport om tilstanden i kommune-Norge.

- Tankevekker

- Egovernment-rapporten er en bekymringsfull tankevekker, innrømmer Henrik Linnestad i Fornyingsdepartementet (FAD).

- Vi trenger en langsiktig tankegang. Samtidig er det viktig å vise til kortsiktig gevinst så vi ikke ender opp med å jage et monster vi aldri når, fortsetter han.

Linnestad mener vi må bli flinkere til å samarbeid på tvers for å få til de gode offentlige tjenestene og innrømmer at det er en del å gjøre på den fronten. Deler av løsningen handler om å velge felleskomponenter og felles arkitektur.

- Vi trenger en organisering og styring som får det til å svinge, mener han.

Å styre uten å overstyre

Men i Norge har vi lokalt selvstyre, og Trude Andresen fra KS understreker at situasjonen er komplisert. På ene siden skriker kommunene etter hjelp, på den andre siden er det viktig at hjelpen ikke tråkker kommunene på tærne.

- Kommunene vil ikke ha statlig overstyring, men hjelp til å gjøre jobben selv, sier hun, før hun utdyper litt om dagens utfordringer:

- Kommunenes funksjoner er organisert i siloer, der skolen for eksempel har egne systemer helt separert fra eldresektoren. Det vanskeliggjør at systemene prater sammen. For leverandørene er det kanskje ikke så viktig at systemene henger sammen når systemene lages, de kan jo tjene penger på å integrere dem når behovet dukker opp, påpeker hun.

Andresen tror ikke nødvendigvis det er teknologiske grep som mangler, men snarere riktige arbeidsprosesser og organisatoriske grep. Rådmenn som tenker at "dette tar it-sjefen seg av" gjør en tabbe, fordi det da oppstår et skille mellom det teknologiske og organisatoriske.

- Skorter ikke på teknologien

Shahzad Rana, som representerer Microsoft, liker ikke antydningen om bevisst dårlig integrerte systemer.

- Det er ikke teknologiens interoperabilitet det skorter på, det er menneskenes interoperabilitet, mener han. Rana understreker likevel at det er viktig at systemene snakker sammen via felles grensesnitt – noe proprietære systemer må gjøre hvis leverandørene skal ha håp om å få solgt dem.

- Det er en myte å tro at lukket kildekode er mindre interoperabelt, mener han.

- Pisk og gulrot

Ordstyrer Per-Morten Hoff fra Ikt-Norge lurte på om det trengs en pisk, i tillegg til gulrot, for å få offentlig sektor til å dele erfaringer og løsninger.

- Det handler mer om å gjøre gulroten så spiselig og nyttig at den blir brukt. Samtidig tror jeg gulroten er mer spiselig og litt søtere enn før, ettersom kommunene etterlyser at noen tar styring og viser vei, sier Linnestad i FAD.

Andresen i KS mener de sentrale myndighetene ikke må frykte pisken, så lenge den brukes i samråd med kommunene.

- Jeg tror vi trenger en pisk på noen områder, så lenge vi er enige om hvilke områder vi skal bruke pisken på.

- Det er viktig å synliggjøre hvordan vi kan spare; hvilke investeringskostnader det er snakk om. Vi vet for lite om hva it koster i kommunal sektor. Det må vi gjøre noe med.

Rana kan ikke si seg mer enig og blir engasjert når dette temaet kommer opp.

- Jeg husker vi la de første planene for Enorge rundt 1996. Og i 2011 har vi fortsatt ikke styringsdata? Vi må få oversikt! Hvordan skal jeg gå Birken under min egen tid neste gang, om jeg ikke vet hvor lang tid jeg brukte første gangen?

Les om:

Offentlig Sektor