Heidi Grande-Røys oppretter it-direktorat

Heidi Grande-Røys oppretter it-direktorat

Samordningen av it-tiltak i offentlig sektor skal bli bedre. Et nytt direktorat skal løse utfordringene, og Statskonsult legges ned.

På en pressekonferanse i ettermiddag offentliggjorde statsråd Heidi Grande Røys sitt nye prosjekt for bedring av arbeidet med fornying og bruk av it i offentlig sektor.

- Regjeringen vil styrke arbeidet med fornying av offentlig forvaltning og it. Med et nytt forvaltningsorgan får vi større gjennomføringskraft i dette arbeidet, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Regjeringen har vedtatt å legge fram forslag om etablering av et nytt forvaltningsorgan. Aksjeselskapet Statskonsult AS avvikles og de ansatte overføres til det nye forvaltningsorganet sammen med flere it-miljøer.

- Vår ambisjon er å skape verdens beste offentlig sektor. Brukere skal få bedre service og kvalitet på tjenestene. Vi vil forbedre offentlig sektor med mer helhetlig, samordnet og slagkraftig innsats. Derfor oppretter vi et eget forvaltningsorgan som skal bistå med operative oppgaver, analyse, rådgivning og utredning, sier Grande Røys i en pressemelding fra departementet.

Positive reaksjoner

Per Morten Hoff i IKT-Norge forteller at de er positive til opprettelsen av et nytt IT-direktorat, slik statsråd Grande Røys har lansert.

Hoff påpeker at IKT-Norge i sine kommentarer til Stortingsmeldingen om it har etterlyst sterkere koordinering av den offentlige it-politikken.

- Vi har et sterkt ønske om at et IT-direktorat kan bidra til en sterkere samordning og koordinering. En forutsetning fra IKT-Norges side er at direktoratet da blir skikkelig bemannet har klar myndighet og blir tilført ressurser. Slik at vi ikke får motsatt effekt nemlig at direktoratet blir en stopper for utviklingen av nye prosjekter og samordningstiltak. Vi er også opptatt av at det nye direktoratet ikke må bli en varmestue for overtallige personer i Statskonsult, slik enkelte aktører har advart mot, påpeker Hoff.

Statskonsult har etter at de har blitt et AS opplevd problemer med ordretilgangen og har slitt med å skaffe seg nok offentlige oppdrag.

- IKT-næringen ønsker en økt satsing på offentlig sektor slik at vi får en sømløs og effektiv offentlig sektor som kan betjene brukerne 24 timer i døgnet, hele uka, året rundt. Næringen legger selvsagt heller ikke skjul på at det vil være mange og spennende oppdrag i offentlig sektor i årene som kommer, legger Hoff til.

Det nye forvaltningsorganet skal være etablert fra 1. januar 2008 og bestå av det som i dag utgjør Statskonsult AS, Norge.no og E-handelssekretariatet.

Oppgaver flyttes

Det skal også overføres enkelte oppgaver fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet til det nye forvaltningsorganet. I perioden fram til etablering vil regjeringen se nærmere på arbeidsdelinga mellom Senter for statlig økonomistyring (SSØ) og det nye forvaltningsorganet.

Det kan bety at oppgaver og ressurser blir overført til SSØ. Det nye forvaltningsorganets arbeid med IKT skal ledes fra Leikanger, der Norge.no fortsatt blir værende. Ingen ansatte mister jobben.

Offentlig Sektor