Helse og bredbånd på EUs e-agenda

Helse og bredbånd på EUs e-agenda

Ber it-bransjen om hjelp til kjernejournal og superbredbånd.

EU ønsker mer fokus på teknologi for å møte de økende helsekostnadene og en aldrende befolkning. Det kommer frem i EUs Digital Agenda, retningslinjer for hvordan digitaliseringen av Europa skal foregå fremover.

I denne sammenhengen ønsker EU å bidra til at medlemsstatene få bedre kontroll på helsebudsjettene. Også den store demografiske endringen som vil endre samfunnet i tiårene fremover bekymrer Europas sentrale politikerne.

Over grensene

Et viktig ledd i helsejobbingen er ulike pilotprosjekter. Et av dem retter seg mot sikker nettbasert tilgang til elektroniske pasientjournaler og andre helsedata for å forenkle kontaktene mellom pasient og helsepersonell.

EU ser for seg at de fleste av sine borgere skal ha tilgang til slike journaler mellom 2015 og 2020.

Også visjonen om å kunne reise innenfor Europa og samtidig ha tilgang til helseopplysninger er formulert i dokumentet.

- Vi ønsker å øke sikkerheten og den medisinsk støtten til alle innbyggere i Europa, for eksempel ved å kunne levere et minimum av helseopplysninger om alle personer i akuttsituasjoner. Informasjonen hentes fra et minimumsett av kjerneopplysninger som ligger i alle elektroniske pasientjouraler og er tilgjenglig i hele EU, heter det i dokumentet.

Her vil EU starte med utrullingen allerede i 2012.

Digitalt samfunn

Den digitale agendaen setter teknologi og informasjon i sentrum for å løse en rekke problemer, blant dem helse og klimatrusler.

Ifølge dreieboken vil de neste to-tre årene brukes å sette opp initiativene, som vil føre til en ny runde i 2015. Planene inngår som et ledd i EUs strategi Europa 2020.

I tillegg til helse ser EU at integreringen av it-produkter og it-tjenester vil "bygge et virkelig digitalt samfunn". Dette vil omfatte nye juridiske spilleregler for implementering av digitale standarder.

100 Mbps

EU ønsker også sterk fokus på bredbånd. Alle europeere skal ha bredbånd innen 2013 og alle skal ha tilgang til hastigheter over 30 Mbps og halvparten ha internettilgang over 100 Mbps i 2020. Kravene skal være nødvendige for å sikre at alle personer har tilgang til innhold og tjenester hvor de måtte ønske det.

EUs e-kommissær, Neelie Kroes, sa ved lanseringen av den nye planen at ikt må bidra til å få fart på Europas utsatte økonomi, samtidig som fundamentet til fremtidenes digitale samfunn legges.

- Vi må sette interessene til Europas innbyggere og næringslivet fremst i den digitale revolusjonen og på denne måten maksimere muligheter til arbeidsplasser i it-sektoren, samt jobbe med en bærekraftig utvikling og sosial inkludering.

- Denne ambisiøse strategien som stakes ut i dag viser at vi må ha fullt fokus i årene fremover for å realisere Europas digitale fremtid, og vi trenger hjelp fra alle medlemsstater, it-bransjen og andre sentrale økonomiske spillere.

Meld deg på Healthworld!

Offentlig Sektor