Hemmelig Norcert-diskusjon

Hemmelig Norcert-diskusjon

Forsvarsdepartementet vil ikke uttale seg om Norcert-finanseringen skal endres.

12. juni møttes representanter fra Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet og NSM til et såkalt etatstyringsmøte. På agendaen stod blant annet diskusjoner om finansieringsmodell av Norcert.

Computerworld har tidligere i vår satt søkelys på dagens modell. Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) alarmsentral for internettangrep, Norcert, finansieres i stor grad av hemmelige, private virksomheter.

Hva som ble utfallet av møtet vil ikke NSM si noe om. Henvendelser henvises til Forsvarsdepartementet.

Heller ikke forsvarsdepartementet ønsker å si noe særlig om hva de snakket om på møtet.

- Vi er oppmerksomme på at det kan være habilitetsmessig problematisk at man skal brukerfinansiere der NSM har en tilsynsmyndighet, jamfør også intervjuet med forsvarsministeren i Computerworld 2. april 2009. Når det gjelder spørsmålet om finansieringen ble diskutert i etatsstyringsmøtet, så anser vi opplysningene foreløpig som interne, sier Helene Marie Lassen, underdirektør i kommunikasjonsavdelingen i Forsvarsdepartementet.

- Til intern vurdering

- Men bør ikke publikum få informasjon om hva som skjer i en viktig, prinsipiell sak som dette?

- Her er det spørsmål om innsyn i muntlige opplysninger. Offentlighetsloven gjelder offentlighetens adgang til innsyn i forvaltningens dokumenter. Møtereferatet fra møtet er under utarbeidelse. Et eventuelt spørsmål om innsyn i referatet kan først vurderes når referatet foreligger, sier Lassen.

Computerworld vil søke innsyn i møtereferatet når det foreligger. Det var ingen indikasjoner på at referatet har kommet i Forsvarsdepartementets postlister da denne saken ble produsert.

Kritikk

Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Tore Hansen, har kritisert den private finansieringsmodellen, og sammenlignet det med at Gilde skulle sponse Mattilsynet.

- Dette er veldig problematisk. Det er et problem i forhold til vanlig demokratisk kontroll, habilitet og markedsmessig, har Hansen uttalt.

- Det kan synes som om den uavhengige statusen som en slik organisasjon burde ha, ikke er tilstede, og det er problematisk. Det er mye som tilsier at man burde rendyrke Norcert som en offentlig organisasjon, og ikke hybrider som dette.

Han har også reagert på at medlemmene og partnerne til Norcert får tilgang til sensitiv informasjon og muligheten til å påvirke, noe andre bedrifter ikke får.

Norsis har ønsket seg vekk fra en slik finansieringsmodell. I revidert statsbudsjett fikk de ønsket sitt oppfyllt.

Offentlig Sektor