Her er Chaffeys tenketank

Her er Chaffeys tenketank

Bak denne politikeren bedriver et kobbel av norske it-topper "kvalifisert synsing" om Norges it-framtid.

– Det kan sies mye om såkalte "stafettpinneoverleveringer" i politikken, og man kan risikere å arve mange tunge oppgaver på uheldige tidspunkter fra forrige administrasjon. Dette er ikke et eksempel på det, konstaterte statssekretær Paul Chaffey i det nye Kommunal- og moderniserings-departementet (KMD) fornøyd.

Anledningen var at han i går sparket i gang det som best kan beskrives som en offisiell engangs-tenketank rundt framtidsretningen for rekrutteringen innen avansert it i Norge fram mot 2020.

"Alle" på plass

Det var nemlig lite i veien med deltakerlista da det gamle Fornyingsdepartementet, nå innlemmet i Kommunaldepartementet, inviterte til Workshop med den ambisiøse tittelen "Fremtidens behov for avansert IKT" i Oslo.

Riktignok var kun Evry representert fra privat sektor. Men i tillegg til tre ulike departementer, virket store deler av det øvrige It-Norge å være på plass med penn i hånd:

* UiO, NTNU, Sintef, BI, HiØ og HiG på utdanningssiden.

* Abelia, Ikt-Norge, Dataforeningen, Nito, Virke og KS fra Organisasjons-Norge.

* Forskningsrådet og Innovasjon Norge representerte det såkalte "næringspolitiske virkemiddelapparatet".

* NSM, Difi, SKatteetaten i kategorien "store statlige aktører".

Synse-eliten

Chaffey etterlot ingen tvil om hvorfor workshopen var nødvendig.

– Staten har en tendens til å tro på 10-20-års fremskrivninger, av typen "vi trenger 100.000 sykepleiere om 20 år". Og når det gjelder demografi, eksempelvis innen helse, er noen slike fremskrivninger tross alt mulig. Men i teknologisektoren er det gjerne slik at smarte folk lager sine egne arbeidsplasser. Det "forstyrrer" de statlige planleggerne, innledet Chaffey.

Teknologi/it-bransjens positive særtrekk - innovasjon og omstillingsevne - gjør samtidig dermed næringspolitiske tiltak, og ikke minst kompetansefremmende politikk innen utdanningssektoren, vanskelig å langtidsplanlegge, mener han.

– Hva er for eksempel "it på høyt nivå", hvordan avgrenser vi? Hvor skal de med avansert it-kompetanse jobbe i 2020 - er det i it-næringen eller i større grad som støttefunksjoner til andre næringer? Dette kan aldri bli tradisjonelle framskrivninger, men heller kvalifisert synsing, sa Chaffay.

– Og man finner ikke bedre kvalifiserte synsere enn i dette rommet her, la han til.

Konkrete anbefalinger

Men "synserne" slipper ikke unna med å bare snakke, spise smørbrød og dra hjem.

Prosessen styres via det danske konsulentfirmaet Damvad - som gruppearbeider etter fastsatte oppgaver. Praten skal til slutt ende opp i konkrete anbefalinger og , nettopp, framskrivninger - med god hjelp av sjeføkonom Roger Bjørnstad fra Samfunnsøkonomisk Analyse.

Workshopen er ikke ulik lignende innovasjonsprosesser man har sett særlig på energifeltet tidligere, den gang i regi av Chaffeys tidligere arbeidsgiver Abelia.

Statssekretæren understreket humoristisk at han "har ingen personlige synspunkter lenger".

– Men jeg har en refleksjon: Staten beskyldes ofte, og til dels med rette, for å være altfor sektorisert. Dette er et eksempel på at det tross alt er mulig å omgå problemet, sa Chaffey.

Offentlig Sektor