Her får Aasrud dansketime

Her får Aasrud dansketime

København ligger foran Oslo i e-offentlig sektor. - Befolkningen er klar for det, sier Thomas Jakobsen i Københavns Borgerservice.

100 meter fra Oslo Tinghus og terror-rettssaken tok fornyingsminister Rigmor Aasrud mandag morgen seg tid til å Thomas Jakobsen, Direktør for borgerservice i Københavns kommune.

København har tatt noen gode grep til å digitalisere sine borgertjenester, og Aasrud innrømmer at Danmark ligger «noen steg foran» Norge.

- Vi ønsker alltid å lære av våre nordiske naboer. I Norden er vi helt på topp i verden når det gjelder digitaliseringen av offentlig sektor. Akkurat nå er Danmark foran oss, sier hun.

- Vi har gjort riktig stor suksess med digitaliseringen av offentlige tjenester de siste årene. For eksempel bruker 70 prosent av alle som går av med pensjon nå nettet. For tre år siden var det bare 10 prosent, sier Thomas Jakobsen.

Kundesenter

Jakobsen leder «borgerservice» i København. Han er raskt ute å påpeke et av de største forskjellene mellom Norge og Danmark. I Danmark er det et enormt press på at offentlig sektor må spare inn. Alle kommuner og etater må leve med mindre penger.

- Det er krav at prosjektene gir økonomiske gevinster, samtidig som de gir en bedre offentlig sektor. Vi hadde seks borgersentre i København, nå har vi tre. Gjennom bedre samarbeid og sentralisering sparer vi penger, sier han.

Ifølge Jakobsen har det ført til en redusering av staben. Samtidig er det opprettet et stort kundesenter med 80 ansatte som skal svare på befolkningens spørsmål.

- Befolkningen er klar for dette. Spørsmålet er «hvordan å gjøre det». De siste tre årene har vi gjort riktig god erfaring med å få det bra, sier Jakobsen.

Dermed viser Jakobsen til et annet stort problem med digitaliseringen. Det vil alltid være en del av befolkningen som ikke kan eller vil henge med i den.

- Vi har et ønske om å ha alle borgere inn i en digital forvaltning, men det vil være 10-15 prosent som ikke følger dette. Det er viktig å lage gode tjenester for å fange dem opp.

For de ansatte i offentlig sektor betyr digitaliseringen også en endring av arbeidsoppgavene.

- Tidligere var man vant til å hjelpe folk med selve spørsmålene. Nå må man henvise til webben. "Fru Hansen, gå til nettet". De ansatte må bli digitale ambassadører.

E-ID

Så gjenstår det å se hvor mye Rigmor Aasrud kan ta med seg inn i de nye digitaliseringsplanene hun og Jens Stoltenberg la frem i forrige uke. En ting har Danmark klart hvor Norge har feilet: En lett tilgjengelig innlogging.

- I Danmark kan vi bruke samme innloggings-ID for bank og for offentlige tjenester. Som jeg har skjønt har cirka ti prosent av voksne nordmenn ID for offentlige tjenester. I København er det 70 prosent, sier Jakobsen.

Rigmor Aasrud henviser til det store kundesenteret hvor flere kommuner samarbeider, og muligens også etater legges til. Hun forklarte også at det er mange flere små kommuner i Norge enn i Danmark, som er en utfordring.

- Det er vanskelig å forhandle med 429 kommuner. Vi er nødt til å endre regelene. Det er en del lovendringer vi trenger i Norge, sier Aasrud.

Jakobsen påpekte også at man i Danmark har en lang tradisjon å samhandle databaser fra kommuner og staten.

- For eksempel skattedata vil til nytte for både en kommune og staten, sier han.

Prøveprosjekter med it-leverandører

Likevel får København kommune ingen statlige midler til å digitalisere, det er en prosess som betaler seg selv, ifølge Jakobsen. Kommunen har valgt å sette i gang prøveprosjekter sammen med it-leverandører, som underveis kan vokse ut til store prosjekter. På denne måten kan kommunen bruke mange hyllevare uten å miste oversikten over prosjektene.

- Å skrive kravspesifikasjoner kan ta flere år. På denne arbeidsmåten kan vi sette i gang med gode ideer, og finne ut om leverandørene kan følge opp det de lover, sier Jakobsen.

Dette synes Aasrud var interessant.

- Vi må også se på hvor mye hyllevare vi kan bruke. Det er ikke et mål å utvikle ting selv, sier hun.

Jakobsen mener regjeringens planer å bruke Altinn som sentral tjeneste for hele offentlig sektor i utgangspunktet er en god idé.

Offentlig Sektor