Her havner it-kronene i 2012

Her havner it-kronene i 2012

Computerworld gir deg oversikten over statsbudsjettet for it-året 2012.

Vi har skummet oss gjennom statsbudsjettet og dannet en oversikt over hva regjeringen har prioritert på it-siden i år. Dette er vår enkle oversikt, og vi kommer tilbake med dypere saker på noen utvalgte områder i løpet av dagen.

NAV – 220 millioner kroner i 2012 til første fase i et program for modernisering av it. Arbeidets forprosjekt for første fase starter i år.

«Regjeringen foreslår å bevilge 162 millioner kroner til videreutvikling av Altinn, og 38,7 millioner kroner til Metadata fordelt mellom Brønnøysundregistrene, Skatteetaten og NAV.»

Til Statens innkrevingssentral foreslås det 8 millioner til utvikling av elektroniske tjenester på nett.

Skatteetatens it-systemer for grunnlagsdata «har nådd slutten av sin levetid». Til det såkalte MAG-prosjektet foreslås det derfor 43,6 millioner.

Utvikling av nasjonal kjernejournal – 85 millioner. Nasjonal helseportal – 3 millioner.

Utvikling av elektronisk skattekort - 15 millioner.

Forbrukerrådet vil ha en markedsportal for tannhelsetjenester. Til dette formål foreslås 2 millioner.

Det foreslås 3,2 millioner økning til Statens kartverk i forbindelse med Geodata.

Politiets it-situasjon: Arbeidet med å fornye systemer fikk avsatt om lag 250 millioner i 2011, disse foreslås økt med 80 til «for å sikre fremdrift i arbeidet».

Les om situasjonen:

Ingen ekstra it-kroner til politiet
(fra februar i år)

Politiets sikkerhetstjeneste foreslås en sum der det blant annet er lagt opp til at 20 millioner skal brukes til investering «i en avansert søkemotor for åpent nett».

Nødnettets utbygging foreslås bevilget 1,5 milliarder. Til drift av nettet – og til Direktoratet for nødkommunikasjon - foreslås det bevilget 526 millioner. Samlet altså 2,26 milliarder.

Relatert til datalagringsdirektivet foreslås bevilgningen økt med 7 millioner for å etablere en vaktordning som kan håndtere henvendelser utenfor normal kontortid. Det får også implikasjoner for budsjettet til «særskilte straffesaksutgifter», som foreslås økt med 1,5 millioner. Årsaken er at advokatutgiftene til forsvarere forventes å øke i mange av sakene.

Datatilsynet foreslås bevilget 1,5 millioner kroner, mye grunnet datalagringsdirektivet og ny politiregisterlov.

I romverden vil staten spytte inn 103,5 millioner kroner til deltakelse i Galileo-programmet, Europas alternativ til amerikanske GPS-satellitter.

Såkalte Ecampus, altså utbyggingen og oppgraderingen av it-systemer i universitets- og høgskolesektoren, foreslås det bevilget 12 millioner til.

Tilskudd til dataspillutvikling foreslås økt med «minst 5 millioner». Samlet tilskudd til dataspillutvikling blir således «minst 15 millioner» i året.

Offentlig Sektor