Her er ministrenes nye strategi

Her er ministrenes nye strategi

Offentlig sektor og leverandører skal snakke mer sammen før anbudet er klart. - Fullt lovlig, sier Rigmor Aasrud og Trond Giske.

Offentlig sektor og det private næringslivet er ikke alltid like gode venner. I mange offentlige enheter er det stor skepsis til å samarbeide med de "kommersielle pengehaiene". I tillegg er det mange regler i Norge som gjør det umulig å etablere et tett samarbeid mellom ulike aktører.

Dette bilde er ikke riktig, mener flere ministre som har satt sitt navn under på en ny strategirapport med tittelen "Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser". Utdeling av rapporten skjedde i HPs senter for helseteknologi på Akershus universitetssykehus. Både FAD-minister Rigmor Aasrud og nærings- og handelsminister Trond Giske var tilstede, men rapporten var også underskrevet av helseminister Jonas Gahr Støre, arbeidsminister Anniken Huitfelt og miljøvernminister Bård Vegard Solhjell.

- At så mange er med på dette beviser at dette er et viktig område for oss, sier Giske.

Tenker nytt

Så hva er utgangspunktet? Norge har en stor offentlig sektor med enorm påvirkningskraft. Men den brukes for lite i innovativ sammenheng.

I 2011 handlet det offentlige varer og tjenester for nesten 398 milliarder kroner, tilsvarende rundt 14,5 prosent av BNP. Hvordan offentlige innkjøp utføres har stor betydning både for innkjøpere, leverandører og brukere. Omsorgssektoren, for å ta et eksempel, står overfor krevende utfordringer de neste tiårene. Knapphet på helsepersonell tvinger Norge til å tenke nytt. Hvordan kan vi bruke ressursene på en mer effektiv måte og samtidig tilby bedre og tryggere tjenester?

"Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser kan bidra til økt samfunnsøkonomisk nytte på flere måter. Bedre tjenester til innbyggere, effektivisering for det offentlige og mer lønnsomt og omstillingsdyktig næringsliv", skrives det i rapporten.

Snakk på forhånd!

Ifølge Aasrud er det mye mer mulig innenfor dagens regelverk enn de fleste offentlige aktører tror. Og hun mener regelverket ikke er et hinder.

- Det går an å snakke med aktørene. Noen mener regelverket er så strengt at det ikke er lov, men det å snakke med dem på forhånd er fult mulig og anbefales, sier hun.

Aasrud påpeker at for mange i det offentlige velger det samme som de har gjort før, fordi de mener endring er for vanskelig.

- De overordnende målene er at et folk i Norge får enda bedre tjenester, på en kostnadseffektiv måte og at vi i tillegg stimulere næringslivet, sier Trond Giske.

Norge er et av landene med høyest produktivitet målt i økonomisk verdiskapning. Men Giske mener vi må bli enda bedre og teknologibruk er en sentral del av dette.

- VI har en veldig stor offentlig sektor i Norge. Den må brukes på best mulig måte, som en motor samfunnsutviklingen, sier han.

Dynamiske krefter

Den nye strategirapproten ble lagt frem på Akershus universitetssykehus i HPs senter for helse. Her ble det norske firmaet Imatis fremmet som eksempel på bra norsk innovativ helseteknologi. Markedsdirektør Morten Andresen fikk æren av å vise løsningen sin frem til begge statsråder.

- Sykehus har vært gjennom mange sprang. Den dynamiske kraften som ligger i privat sektor er viktig for å få samfunnsområder som helse frem, sier Giske.

Men verken Aasrud eller Giske ville ta imot noe kritikk fremmet av Computerworld om at nettopp Imatis er et eksempel på et selskap som måtte reise til utlandet for å videreutvikle løsningene dine. Etter at selskapet fikk kontrakter på St Olav og Ahus, måtte Andresen helt til Australia og senere til Danmark for å få gode utviklingskontrakter. Nå er den oppdaterte programvaren på nytt aktuell for Norge, gjennom en stor kontrakt med det nye sykehuset som skal bygges på Østlandet.

- Er den modellen i Danmark hvor leverandøren kan samarbeide med offentlige aktører, noe Norge streber etter?

- Det er fult mulig, og veldig ønskelig at offentlig sektor setter seg ned med leverandører, men det gjelder før selve anbudet går ut, sier fornyingsminster Rigmor Aasrud.

Tiltak

Både Giske og Aasrud nevner en lang rekke tiltak til nettverking og stimulering av mer samarbeid. Tiltak som nevnes i rapproten er:

  • Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) får i samarbeid med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd en pådriverrolle i å gjøre gode metoder allment kjent.
  • Regjeringen skal sette i gang en forsøksordning med stipendmidler rettet mot næringslivet, som offentlige virksomheter kan bruke til konkrete innovasjonsformål.
  • Regjeringen vil videreføre støtten til NHO og KS’ nasjonale leverandørutviklingsprogram.
  • Ordningen med offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU) under Innovasjon Norge skal videreføres.
  • Regjeringen vil oppfordre statlige etater til å innarbeide ansvar for anskaffelser i lederkontrakter der dette er relevant.

Les hele rapporten her (ekstern lenke).

- Lite nytt

"Strategien berører reelle og svært viktige problemstillinger rundt anskaffelser som næringslivet møter hver dag, men dessverre kommer Regjeringen ikke opp med løsninger på problemer som har vært kjent lenge."

Det er konklusjonen til NHOs kunnskapsorganisasjon Abelia.

- En strategi er en plan av handlinger med hensikt å nå et spesifikt mål. Gitt at målet er å påvirke aktørenes innkjøpsadferd i et marked til 400 milliarder kroner per år, så fremstår Regjeringens strategi som kraftløs. Mulighetene for bedre tjenester, innsparing og verdiskaping er enorme, og nettopp derfor overrasker det meg at tiltakene er så puslete, sier Daniel Ras-Vidal, innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia, i en pressemeldig.