Her er videoene fra Healthworld

Her er videoene fra Healthworld

Gikk du glipp av Healthworld? Eller har du lyst å se deler av konferansen igjen? Her er foredragene på video!

På Computerworlds Healthworld-konferanse 17. november ble alle foredrag filmet. Disse videoene er nå tilgjengelig på Health.no. Der gjelder også alle presentasjoner.

Her er en oversikt over fordragene som var på programmet.

Rett informasjon, til rett tid på rett sted – hvordan nå målet
Foredragsholder: Anne-Grete Strøm-Erichsen, Helse- og omsorgsminister

Accelerating Clinical Value: Canada’s Health IT Journey
Speaker: Jennifer Zelmer, Seniorstrateg ved Canada Health Infoway

"Vekstkraft for fremtiden”, om helse- og omsorgssektorens betydning for næringslivet.
Foredragsholder: Kristin Skogen Lund, NHO og Telenor

Fra svært skeptisk til veldig begeistret? - et vesen i endring
Foredragsholder: Sissel Jor, Seksjonsleder Klinikk, forskning og samhandling, Oslo universitetssykehus HF

Hva kan vi lære av andre land?
Foredragsholder: Dr. Kip Webb fra Accenture er global leder for deres kliniske helseløsninger.

Ny teknologi - en større mulighet til å ta ansvar for egen helse?
Foredragsholder: Heidi Brorson, Avdelingsleder Pasientstøtte og frivillighet, Kreftforeningen

En nyskapende helse- og omsorgssektor er god næringspolitikk
Foredragsholder: Halvard Ingebrigtsen, Nærings- og handelsdepartementet Kan innovasjon berge samhandlingsreformen?

Kan innovasjon berge samhandlingsreformen?
Foredragsholder: Rune Foshaug, Abelia/Arena Ny Omsorg

Informasjon som redder liv.
Foredragsholder: Stefan Ohlsson, Healthcare Industry Leader - Nordic region

E-helse – nasjonale satsninger på kort og lengre sikt
Foredragsholder: Christine Bergland, Avdelingsdirektør Helsedirektoratet

Reell samhandling og brukerinvolvering i Helse.
Foredragsholder: Arve-Olav Solumsmo, Helse Vest/National IKT

Bruk av IKT for å sikre god virksomhetsstyring
Foredragsholder: Herlof Nilssen, Helse Vest og Nasjonal IKT

Samhandlende helsetjenester - helhetlige pasientforløp
Foredragsholder: Ellen Rygh, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.

Personlig Journal som del av sykdomsforebygging i Helsinki kommune.
Foredragsholder: Tapio Jokinen, Medical Doctor, Medixine AB

Når pasienten er i sentrum for samhandling: Connect 2.0
Foredragsholder: Deedee Gammon, Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning OUS

Alle snakker om at vi må i gang med å utvikle nye løsninger
Foredragsholder: Hilde Holm, Arena Helseinnovasjon

Innovasjon og næringsutvikling i norsk helsesektor; Hva skal til?
Foredragsholder: Kathrine Myhre, Oslo Medtech

Mobile enheter og skytjenester brer om seg i samfunnet, og behovet for å ta i bruk ny teknologi også i helsevesenet er stort.
Foredragsholder: Paul-Christian Garpe, Sr. Principal Consultant, Symantec

Mastering the key challenges in EMR Adoption.
Foredragsholder: Uwe Buddrus, Himss Analytics

Vendor Neutral Healthcare Solutions - Unlock potential from data to outcomes
Speaker: Raj Singh, Hitachi - e-health & Life Sciences

The Norwegian challenge in e-Health for 2012 – 2013. Will we be able to meet the expectations from society and politicians?
Foredragsholder: Hans Nielsen Hauge, Leder enhet for eHelse, Helse Sør-Øst RHF

En reise der historikk, gode intensjoner og lokale intitiativ har ført oss dit vi er.
Foredragsholder: Jan Emil Kristoffersen, Overlege/prosjektleder, Ahus.

Meldingsløftet i kommunene, v/Bergen kommune
Foredragsholder: Sidsel Sunde-Tveit, Bergen kommune

Rask pålogging – Helse Vest
Foredragsholdere: John Gripsgård, Løsningsrådgiver, Atea og Roy Vareberg, salgssjef, Helseregion Vest, Atea

Morgendagens omsorg: Ikke mulig uten innovative kommuner!
Foredragsholder: Kåre Hagen, BI og leder utvalget "Innovasjon og omsorg"

Innovasjon innen velferdsteknologi baner vei for at eldre skal kunne bo hjemme lenger under trygge og gode forhold.
Foredragsholdere: Elin Heir, Program Manager eHealth, Telenor Objects og Leif-Inge Jakobsen, Produktsjef Visma Omsorg Profil, Visma Unique

Gir nye briller bedre syn? Samhandlingsreformen og eHelse.
Foredragsholder: Steinar Pedersen, Tromsø Telemedicine Consult

Etter Hagen-utvalget: Hva bør regjeringen gjøre?
Foredragsholder: Tore Tennøe, Teknologirådet

Etter fråtserier, sløserier og hodeløst IT-begjær - Er prioritering HelseITs hellige gral
Foredragsholder: Linn Brandtt, Lege Sykehuset Innlandet

Små skritt for fremtiden, store skritt for fremtidens helsevesen?
Foredragsholder: Bjørn Myrvold, Leder av Tieto Healthcare Scandinavia

Florence Nightingale goes 2.0
Speaker: Lucien Engelen, Director Radboud REshape & Innovation Center of the Radboud University Nijmegen

Alle presentasjoner og videoer finner du her.

Offentlig Sektor