Hit går it-helsepengene

Hit går it-helsepengene

Samhandlingsreform, ny lov rundt folkeregisteret og annet småsnacks.

STATSBUDSJETTET: Det foreslås av regjeringen å bevilge 140 millioner kroner mer til oppfølging av samshandlingsreformen neste år. Til sammen blir summen i så fall rundt 900 millioner.

Videre foreslås bevilgningene til elektronisk samhandling styrket med 90 millioner. Det foreslås 39 millioner til å øke bruken av elektroniske meldinger, under mål om at alle kommuner, helseforetak og fastleger skal kunne kommunisere elektronisk.

Plattform, portal og system

Videre foreslås 30 millioner kroner til ny elektronisk plattform i Helsedirektoratet/Helfo.

Samt 15 millioner for videreutvikling av den nasjonale helseportalen helsenorge.no og 15 millioner kroner til å «styrke standardiseringsarbeidet, forenkle skjemahåndtering og sette i verk sertifiseringsordninger for funksjonalitet i de viktigste systemene i helse- og omsorgssektoren.»

Lovendringer

I budsjettet foreslås det også endringer i lovene rundt folkeregisteret, der private helsevirksomheter som utfører oppgaver på vegne av det offentlige skal få samme tilgang til folkeregistrerte opplysninger som den offentlige myndighet de utfører oppgaver for.

Dette skal gi en sikrere og mer effektiv informasjonsutveksling i helsesektoren.

Helsearbeider-ID

IKT-Norge er skuffet over at regjeringen ikke har en større satsing på elektronisk ID til alle innbyggere.

- Derimot finner vi det svært interessant at helseministeren i sitt budsjett foreslår egen eID-løsning for helsearbeidere, skriver IKT-Norge i en pressemelding.

- Dette viser at politikken ikke henger sammen. Vi er positive til at helsearbeidere får EID raskt, men det forutsetter at vi ikke bygger siloer der ID-løsningene ikke kan brukes på tvers av sektorene, mener Hoff.

Sist og ikke minst skal ny teknologi erstatte dagens varslingssystem for redningstjenesten. Seks million foreslås til oppgradering av Hovedregningssentralen i Bodøs Cospas -Sarsat-system.

Offentlig Sektor