STOLTE: Mange har en formening om hvordan Nav bør jobbe. Computerworld møtte Petter Hafskjold, Sara Khelifi og Marianne Worren, som er stolte over jobben i den statlige mastodonten. 

STOLTE: Mange har en formening om hvordan Nav bør jobbe. Computerworld møtte Petter Hafskjold, Sara Khelifi og Marianne Worren, som er stolte over jobben i den statlige mastodonten. 

Hjemme hos Nav-ikt

Hvordan er det egentlig å jobbe med ikt i en bedrift som er blitt utskjelt for sine it-prosjekter? Computerworld besøkte ikt-avdelingen hos Nav for å finne ut av dette.

Nav. En statlig mastodont - elsket og hatet, og viden kjent for moderniseringsprosjektet som ble så altfor, altfor stort. Computerworld tok seg en tur til hovedkontoret i Sannergata for å høre litt om hvordan det er å jobbe med ikt i et av Norges største ikt-miljøer.

En av de første vi møter da vi ankommer de store lokalene, er Marianne Worren, som er kvalitetsrådgiver i ikt-avdelingen. 

-- Det er spennende og utfordrende å jobbe med store og komplekse systemlandskap med mange integrasjoner, forteller hun, og mottar stor enighet av teknisk ansvarlig Sara Khelifi og sjefsarkitekt Petter Hafskjold.

De har en god tone seg i mellom. Det er lett å se at de trives på jobb, og at de er stolte av det de driver med. 

Ikke dramatisk

Nav har gjentatte ganger fått negativ presse for moderniseringsprosjektet, også i Computerworld. 

-- Hvordan var det å jobbe her når det stormet som verst?

-- Det opplevdes ikke så dramatisk internt. Mye av det som var påtenkt i moderniseringsprogrammet har blitt levert, men det er reorganisert, og blitt litt annerledes i etterkant. Vi opplevde at mye av utviklingen fortsatte og at det ble levert til slutt, men det er så klart kjedelig når det fremstilles som at ingenting blir levert og det er full stans, sier Petter Hafskjold.

De ansatte er mye mer interessert i å snakke om tjenestene som nå er blitt digitalisert. Sara Khelifi ramser opp:

-- Nylig lanserte vi søknadsdialog for bil, og det vil komme flere dialoger. I sommer leverte vi søknad for arbeidsavklaringspenger, foreldrepenger og dagpenger. Også kommer det snart søknad om tiltakspenger. Det blir mer og mer, sier Khelifi.

-- 2,8 millioner brukere fikk fortsatt sine ytelser, og vi er oppe 24 timer i døgnet, fortsetter hun.

Tjenester for livet

Nav yter tjenester gjennom et helt liv, men mange av disse kan ofte taes litt for gitt, mener gjengen i Nav Ikt.

-- Det treffer jo hele Norges befolkning, sier Khelifi.

-- Til og med etter døden, skyter Hafskjold inn, og fortsetter:

-- Det mange glemmer er at det kommer tjenester fra Nav som man ikke legger merke til. For eksempel barnetrygd - som bare kommer, og som har fungert som en helautomatisert prosess i over 30 år. Det samme gjelder sykepenger.

De tre ikt-medarbeiderne er enige at det er mye som står og går, men som ingen bryr seg noe nevneverdig om. 

-- Men det tyder vel på at det fungerer, smiler Hafskjold. 

I tillegg til befolkningen, må det ytes service til de omtrent 19.000 personene som jobber i Nav.

--Vi må jo være der for de ansatte også, sier Khelifi.

Smidig

Mange har en formening om hvordan Nav bør jobbe, en fellesnevner som går igjen er at det statlige organet bør jobbe smidigere. Ifølge Worren, er ikke dette ett problem. 

-- Vi er smidige der vi kan, på tross av kompleksiteten. 

-- Fokuset vårt er å lage gode systemer med riktig kvalitet, og den funksjonaliteten som trengs for at saksbehandlerne kan jobbe effektivt og at brukeren kan benytte selvbetjeningsløsninger, sier Worren. 

Hvordan arbeidsdagen til ikt-avdelingen i Nav ser ut, kommer helt an på hva vedkommende jobber med. Det er omtrent 500 personer i ikt-avdelingen, i tillegg til en del konsulenter.

Mens Marianne i det siste har vært opptatt med mye møtevirksomhet, har Sara en hektisk hverdag der hun annenhver uke følger opp produksjonssetting og leveranser, og veksler mellom forskjellige hatter hele tiden. 

Petter jobber mest med fremtidens løsninger. Jentene forteller at Petter og de andre i hans avdeling er flinke til å dra alle ikt-ansatte med i dette.

-- Man blir sett, og det er mye kompetanse å hente her i huset, sier Khelifi. 

-- Det er høyt under taket og flere kan sitte ved samme bord og idédrodle sammen, skyter Worren inn.

Samarbeid og inkludering er viktig, forteller de ansatte. Derfor har nå hele ikt-avdelingen fått printet ut hvert sitt nøkkelkort med fire ord: "lagspiller, samarbeid, løsningsorientert og engasjement". Dette er et internt tiltak, og ordene på kortet er ting de ønsker mer av. 

-- Jeg kunne ikke ha jobbet noe annet sted. Her er det prosjekter på tvers av samfunnet. Det er veldig spennende å kunne jobbe så variert. Vi jobber med alt fra selvbetjening til virksomhet, saksbehandling og utbetalinger, sier Khelifi. 

Kvinner i Nav Ikt

Det kanskje ikke så mange vet, er at Nav ligger over godt over snittet når det kommer til andelen kvinner i ikt-avdelingen. Mens det generelt kun er 23 prosent kvinner i it-bransjen, kan Nav skilte med 33 prosent – nesten 50 prosent mer enn snittet.

-- Jeg synes det er bra. Kvinneandelen i min seksjon har gått opp fra cirka åtte prosent til godt over 20 prosent, sier Hafskjold.

Ambisjonen er å øke kvinneandelen ytterligere.

Et av initiativene er etableringen av et eget nettverk; Kvinner@Nav ikt. Khelifi er primus motor bak det private initiativet som er drevet på frivillig basis av en gjeng med ildsjeler.

Likevel støttes det helhjertet av ledelsen.

-- Det er en del av et større bilde, sier Khelifi, og forteller videre at hun begynte å kjenne på at det var få kvinner i miljøet allerede da hun var student. Etterhvert skjønte hun at dette var noe hun brant for.

-- Med så mange flotte kvinnelige kollegaer, savnet jeg et internt fellesskap. Jeg lagde en case og gikk rett opp til Kjersti Monland (tidligere konstituerende Nav-sjef, red.anm). Hun var åpen, så behovet, og ga meg muligheten til å etablere nettverket, forteller Khelifi. 

Kvinner@Nav Ikt skal være en sosial møteplass for kvinner i Nav ikt med mål om å jobbe for utvikling og erfaringsdeling. Nettverket skal bidra til å opprettholde mangfoldet og styrke Nav ikt som en attraktiv arbeidsplass, og de jobber etter verdiene mangfold, inspirasjon og utvikling. 

-- Jeg er takknemlig for at vi har ledere som Kjesti Monland og Torbjørn Larsen som har vært veldig positive til prosjektet, sier Khelifi.

Offentlig Sektor