Hun er nettets nye UU-sheriff

Hun er nettets nye UU-sheriff

"Tilsyn for universell utforming av IKT" skal snart kontrollere dine websider.

Fra og med 1. juli må alle nye nettsider i Norge være universelt utformet.

For å følge opp det har Difi satt ned Tilsyn for universell utforming av IKT. Under ledelse av Malin Rygg, som tidligere blant annet har jobbet i domstolen og som advokat, skal tilsynet veilede og kontrollere norske webprosjekter.

Tilsynet ble opprettet i fjor, og det ble bestemt i forskriftene for universell utforming at det skulle være tolv måneders innkjøringstid før de skulle begynne å føre tilsyn. Dermed settes det virkelige arbeidet i gang første juli.

Myk start

Forskriften om universell utforming presiserer at bare nye prosjekter trenger å være universelle. Dermed blir det neppe særlig mange websider å kontrollere helt med det første.

- Det inngår i våre planer å føre tilsyn i år, sier Malin Rygg til Computerworld.

- Hva gjør dere hvis dere finner websteder som bryter forskriftene?

- Først og fremst er det pålegg om retting. Bedriftene må legge fram planer om å rette det opp.

- I siste instans kan vi ilegge dagbøter, sier hun.

- Men det er jo et stykke dit.

Ti ansatte

Tilsynet for universell utforming har ti ansatte, og rundt elleve millioner kroner i budsjett. Planen er i første om gang å innhente informasjon.

- Vi fører ikke enkelttilsyn med løsninger før de er publisert, men vi skal i gang med å bygge opp kunnskap og hente inn data. Hvordan står det til i private og offentlige prosjekter nå? Hvor langt unna er de kravene? Avdekker vi bransjer hvor det er liten grad av etterlevelse, men store brukergrupper, er det der vi må sette fokus.

- Hvor setter dere inn det første trykket?

- Typisk er offentlig tjenesteyting, bank og transport. Regelverket gjelder jo ikke bare nettsider, men også bilettautomater og lignende, sier hun.

Offentlig Sektor