Hvem bør vinne Ehelseprisen?

Hvem bør vinne Ehelseprisen?

Årets Ehelsebegivenhet 2011 skal deles ut på Healthworld. Juryen trenger ditt forslag.

Når Healthworld arrangeres for andre gang i Norge vil helse- og it-strateger møtes for å diskutere hvordan it kan gjøre helsesektoren bedre. Temaet Ehelse får mer oppmerksomhet for hvert år, selv om mange synes utviklingen går for tregt.

Norge er, som mange andre land, i ferd med å digitalisere helsektoren. Det er en nødvendighet for å møte morgensdagens utfordringer: Flere eldre, økte kostnader, flere livsstilsykdømmer og for få hender. Og så krever pasienter, pårørende og innbyggere større innflytelse i sine helseprosesser.

Digitaliseringen av helsevesenet er et enormt prosjekt. Det kan blant annet sees gjennom samhandlingsreformen og Kåre Hagens rapport "Innvasjon og omsorg".

Likevel - alle som er involvert i denne sektoren, enten på politisk nivå, som helsetilbyder eller leverandør vet at det er svært mye som skjer både nasjonalt og lokalt. Når vi samles på HealthWorld er dette en god anledning til å markere viktige begivenheter i året som har gått. Vi vil derfor for andre gang kåre ”Årets eHelsebegivenhet 2011”.

I 2010 var det første gang prisen for "Årets Ehelsebegivenhet" ble delt ut. Det var lederen i Stortingets Helse- og omsorgskomite, Bent Høie, som fikk æren av å dele ut prisen.

I fjor var det Sissel Jor som tok imot prisen, for prosjektet Minjournal. Pasientportalen vant kåringen i sterk konkurranse med 28 andre ehelsebegivenheter, som ble vurdert av en bred jury av helsespesialister.

Meld deg på Healthworld her.

Helse 2.0, spesialister, omsorg og innovasjon

For å omtales som en viktig eHelsebegivenhet har vi lagt følgende kriterier til grunn:

  • Et nytt epokegjørende produkt/teknologi-orientert resultat, eller gjennomførte tilrettelegginger (lover, styring/organisering, tiltak) som medfører økt bruk og adopsjon av teknologiske løsninger
  • Et viktig resultat fra et demonstrasjons- eller implementeringsprosjekt (positivt eller negativt)
  • En strategisk beslutning vedrørende eHelse med en realistisk forventning om vesentlige (positive eller negative) konsekvenser for helse- og omsorgssektoren
  • En begivenhet med stor symbolsk verdi

I tillegg til hovedprisen Årets Ehelsebegivenhet vil det være fire ekstra kategorier:

  • Beste Helse 2.0 (beste informasjon/kommunikajsonsløsning mot pasienter)
  • Beste spesialist initiativ for god elektronisk samhandling og informasjonsspredning
  • Beste omsorgsløsning - it-prosjekt med mest verdi for hjemmeværende eldre/syke og/eller pårørende
  • Beste innovasjon - en praktisk tilpassing av et it-produkt i helse- og omsorgssektoren.

Disse er automatisk med i samleprisen. De ekstra prisene deles bare ut når det er minst fire kvalifiserte påmeldinger i katagorien.

Søknad:

Søknader/innspill til Ehelseprisene: Navn prosjekt
Ansvarlige for prosjekt (med kontaktinformasjon)
Dette prosjektet ønskes, i tillegg til Årets Ehelsepris, også å delta i kategorien:
Kort beskrivelse av prosjektet, se på de fire kriterier (maksimalt 1000 tegn)
Hvorfor kvalifiserer dette for Årets Ehelsepris 2011 (en setning).
Lenke til (et) nettsted(-er)
Eventuell en utfyllende beskrivelse

Send ditt forslag med en kort begrunnelse til idg.healthworld@gmail.com

Påmeldingsvinduet er fra 1. september til søndag 16. oktober kl 24.00.

Her finner du alle forslagene vi fikk i fjor. Det er mulig å nominere de samme prosjektene igjen, hvis de fortsatt er aktuelle.

Offentlig Sektor