Hvem skal eie din helseinnboks?

Hvem skal eie din helseinnboks?

Diakonhjemmet sender epikriser med Digipost. Men myndighetene vil heller at vi skal bruke Altinn.

Snart går den første forsendelsen av epikriser fra Diakonhjemmet i Oslo til pasienter og fastleger samtidig i et nytt meldingssystem.

Det diakonale sykehuset, som er privat og ikke-kommersielt, blir det første som setter i gang med et nytt meldingssystem for epikriser mellom sykehus, fastleger og pasienter, levert av Posten Norge. Etter det Computerworld erfarer, skal Digipost etter en testperiode være i drift på sykehuset i løpet av noen uker. Da får pasientene og fastlegene for første gang epikrisen fra Diakonhjemmet samtidig. Pasienten får sine helseopplysninger i egen innboks, dersom vedkommende er en digipostbruker.

Det er første gang et sykehus lager en elektronisk sikker kommunikasjonsløsning via Norsk Helsenett hvor pasienten også er en kommunikasjonspart. Dersom pasienten ikke pasienten ikke er Digipostbruker, vil han eller hun motta brev i posten som før.

Både Difi, Helsedirektoratet og Norsk Helsenett ønsker først å utrede Altinn som meldingsboks for kommunikasjon mellom innbyggere og det offentlige. Nå kommer Posten først på banen med sin helsepostkasse.

Postens Digipost har siden før sommeren i fjor samarbeidet med Diakonhjemmet og Dips, leverandøren av elektroniske pasientjournaler, med en løsning som også inkluderer pasienten. Posten ønsker å være tidlig ute med å tilby en sikker distribusjon av helsedata.

- Dette er en kanal som passer bra for utveksling av opplysninger fra helsevesenet. Her har vi en sikker kanal for distribusjon av sensitive opplysninger, sier daglig leder for Digipost, Thomas Mathisen.

Løsningen kan brukes av sykehus og leger i deres dialog med pasientene. Som pasient kan du lagre all din korrespondanse med lege eller sykehus på ett sted, i din egen digitale postkasse.

Vil samle alt

Posten tror at den nyutviklede løsningen kan være en mal for innføring av digitale postkasser i helsevesenet.

Løsningen skal erstatte postkassene på alle de andre ulike portalene du som bruker har vært nødt til å forholde deg til. Dette vil skape en ny orden i livet ditt, mener Posten Norge. Det er et forsøk på å samle forsikringsavtaler, lønnsslipper, helseopplysninger og andre viktige dokumenter i én og samme postkasse, men med forskjellige sikkerhetsnivå. Post som mottas, kan legges på den digitale kjøkkenbenken eller arkiveres i løsningen.

- Noe ligger hos forsikringsselskapet. Andre dokumenter hos banken og hos strømleverandøren. Annet ligger på Altinn eller andre steder, sier Mathisen.

Han mener at resultatet er at du må logge deg inn på mange forskjellige løsninger for å få en oversikt over livet ditt. Han tror heller ikke at denne utviklingen kan fortsette:

- Vi kan ikke regne med at folk flest skal fortsette å oppsøke et økende antall leverandører selv, det er naturlig at man mottar viktige dokumenter i egen kanal for så å bli ledet tilbake til leverandørens nettside dersom det kreves en samhandling om dokumentene, sier Mathisen.

Posten ser ingen grunn til å vente med å innføre digitale postkasser.

- Det har lenge vært snakk om det digitale førstevalget. Nå er det på tide å realisere dette, mener Mathisen.

Raskt ute

Den nye løsningen for helseopplysninger som Diakonhjemmet skal benytte, er ifølge Digipost utviklet i samarbeid med Helsenett, hvor Posten nå er partner. Helsedirektoratet og Datatilsynet har begge ifølge Posten gitt grønt lys for å teste en ny kommunikasjonsløsning for helsevesenet.

- Posten er en godkjent partner i likhet med rundt 100 andre virksomheter, bekrefter Håkon Grimstad, administrerende direktør i Norsk Helsenett. Men det betyr ikke at vi godkjenner tjenestene som Posten eller andre av våre partnere tilbyr.

- Digipost er så vidt jeg kjenner til databehandler for Diakonhjemmet og under ingen omstendighet noen del av Norsk Helsenett, presiserer Grimstad.

- Norsk Helsenett mener at en felles meldingsboks for kommunikasjon mellom forvaltning og innbyggere bør eies og driftes av et offentlig forvaltningsorgan, sier Grimstad.

Difi og Helsedirektoratet er også tilbakeholdne med å gi full støtte til Digipost.

gratis nyhetsbrev om helse og it.

Heller Altinn

Avdelingsdirektør Norunn Saure i Helsedirektoratet sier at direktoratet støtter Difis arbeid med strategi for enkel, elektronisk kommunikasjon mellom borgerne og det offentlige, som anbefaler bruk av meldingsboksen i Altinn.

- Helsedirektoratet holder på å se på ulike løsninger for meldingsutveksling ved utvikling av nye tjenester på helsenorge.no, men har foreløpig ikke konkludert, sier hun.

Hun legger til at Helsedirektoratet har orientert Digipost om generelle sikkerhetskrav i sektoren, forankret i Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren, men har ikke samarbeidet med Digipost eller andre kommersielle tilbydere om utvikling av slike tjenester.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har på sin side nettopp levert en rapport til Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) hvor de vurderer mulige løsninger for hvilke alternativer som finnes for å tilby alle innbyggere i Norge en digital postkasse.

I forslaget fra Difi tas det til orde for å bruke både offentlige løsninger og markedsløsninger. Forslaget innebærer at man i første omgang tar i bruk meldingsboksen som allerede finnes i Altinn, som en fellesløsning for det offentlige.

- Vi har gjort en utredning av flere alternativer for elektroniske meldingsbokser. Det finnes flere muligheter, men på kort sikt er det naturlig å se på meldingsboksen som er etablert i Altinn, og la denne være den digitale meldingsboksen for kommunikasjon mellom offentlige virksomheter, sier Hans Christian Holte, direktør i Difi.

- På lengre sikt kan det være aktuelt å la den enkelte innbygger velge hvilken meldingsboks de vil ønske å bruke. Uavhengig av hvilken meldingsboks som benyttes, kan innbyggerne logge seg inn via ID-porten, som er en felles innlogging til offentlige digitale tjenester. Det er en sikker løsning også for helsesektoren, sier han.

Mens Postens første kunde tar i bruk løsningen i midten av mars, mener Difi at en digital postkasse er høyt prioritert i FAD.

- Gode løsninger bør være på plass i løpet av et par år, mener Holte

Men han påpeker at det er flere forhold som må på plass før den langsiktige løsningen fullt ut er realisert. Blant annet må kommersielle, funksjonelle og sikkerhetsmessige krav til de kommersielle meldingsboksene fastsettes.

Enkle forsendelser

Alle forsendelser fra Diakonhjemmet til fastleger går i dag via Norsk helsenett. I den nye løsningen sendes dokumentene med Digipost som kopimottaker. Det betyr at man gjenbruker Kith-standardene som allerede finnens i Helsenett.

- Den samme standarden ligger til grunn også i Digipost gjennom vårt partnerskap i Norsk Helsenett. Vår postkasse er satt opp innenfor helsenettet, og gjennom vår sikkerhetsmodul sjekkes det om mottakeren er Digipost-bruker eller ikke. Er han eller hun en bruker, vil posten bli lagt kryptert i mottakerens postkasse, sier Mathisen.

Dersom det ikke er en Digipost-bruker i den andre enden, har vi satt opp en løsning med utskrift og fysisk distribusjon, forteller han. Sykehusansatte slipper dermed å bruke tid på fysiske forsendelser. Sykehuset betaler en transaksjonspris pr brev, mens pasienten mottar posten kostnadsfritt.

Nå er Posten klar til å gå ut med sin løsning, og ifølge Mathisen er dette en løsning som kan gjenbrukes av alle sykehus.

Kith (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren, siden 1. januar en avdeling i Helsedirektoratet) opplyser på sin side at de ikke vært involvert i utviklingen av Digipost-løsningen. De har svart på noen spørsmål, men ikke gått god for at løsningen kan benyttes for helseinformasjon.

gratis nyhetsbrev om helse og it.

Offentlig Sektor