Hvordan fungerer offentlig it?

Hvordan fungerer offentlig it?

Statens store undersøkelse om forvaltning og offentlig tjenestetilbud legges ut som åpne data i morgen tidlig.

Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) har gjennomført den mest omfattende undersøkelsen om innbyggerenes tilfredsstillhet med forvantling og offentlig tjenestetilbud.

Tallene legges ut onsdag 12. juni klokken 07:00. på Difi.no

Vil ha debatt

Innbyggerundersøkelsen kartlegger blant annet innbyggernes inntrykk av det offentlige tilbudet i Norge og sin egen kommune, møtet med offentlige tjenester, tilliten til politikerne, sikkerhet, samt hva brukerne mener om statlige, kommunale og fylkeskommunale virksomheter.

- Onsdag får vi blant annet vite om ansattes service har bedret seg, om inntrykket av å bo i egen kommune er godt, og jeg er spent på om bedre digitale tjenester gir utslag på økt tilfredshet, sier Hans Christian Holte, direktør i Difi.

- Poenget med å legge alt ut til alle er å kunne bruke dataene til å finne ut mer om de ulike områdene, gjøre sammenlikninger og finne de viktigste driverne for å få enda mer fornøyde brukere.

Difi har gått igjennom data fra undersøkelsen, og resultatene legges frem av statsråd Rigmor Aasrud (FAD) og Difis direktør Hans Christian Holte onsdafg morgen, og blir samtidig publisert på Difi.no

Noe som er nytt i år er at Difi også har bestemt seg for å åpne data og tilgjengeliggjøre dem, slik at alle kan søke i resultatene og gjøre sine egne analyser.

- Vi ønsker å gjøre undersøkelsen så tilgjengelig som mulig, forklarer Holte.

- Ved å legge ut samtlige data på denne måten kan alle gjøre sine egne analyser av materialet, og bidra til mer kunnskap og mer debatt.

Fordi undersøkelsen gjennomføres regelmessig, fungerer den godt som et mål for både politikere og ledere i forvaltningen på hvordan det offentlige tjenestetilbudet oppfattes av befolkningen over tid.

Dette er nyttig for å evaluere effekter av gjennomførte tiltak, samt prioritering av innsats for fremtidige forbedringer, ifølge Difi.

Går i riktig retning

Regjeringens fokus på digitalisering har fått mye oppmerksomhet i det siste, og flere undersøkelser antyder at digitaliseringsarbeidet går i riktig retning.

I en nylig undersøkelse av offentlig digitaliseringsarbeid i Europa, utført av Capgemini for Europa-kommisjonen, skårer Norge for eksempel svært høyt på nettjenester, men lavt på samhandling mellom offentlige sektorer.

En undersøkelse fra Dataforeningen viser de samme tendensene. Vi har viljen, men utfordres av mangel på sentralisert gjennomføringsmyndighet og samhandling på tvers av offentlig sektor.

Og med Difis rapport som kommer onsdag 12. juni blir det også mulighet for å få innsikt i hva innbyggerene mener om digitaliseringen.

Dette er Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen er utført av Difi på vegne av Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Det er andre gang undersøkelsen gjennomføres, første gang var i 2009-10.

Undersøkelsen består av to deler, en innbygger- og en brukerdel.

Innbyggerdelen tar for seg inntrykkene av ulike forhold ved det å bo i kommunen og i Norge. I brukerdelen er det brukere av statlige, kommunale og fylkeskommunale virksomheter som sier sin mening.

TNS Gallup har gjennomført undersøkelsen. Innbyggerdelen ble sendt ut til over 30.000 tilfeldige respondenter over hele landet. Over 11.000 innbyggere har besvart innbyggerdelen, mens over 6000 har besvart brukerdelen. Totalt er over 37.000 spørreskjemaer blitt besvart.

Offentlig Sektor