- Ikke et korstog mot Microsoft

- Ikke et korstog mot Microsoft

Heidi Arnesen Austlid forlater IKT-Norge og er ansatt som direktør i Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare.

Austlid starter mandag i sin nye jobb som direktør i Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare. På første dag er hun delaktig i regjeringens eNorge-forum.

- Det er nå kompetansesenteret virkelig er i gang. Jeg er veldig opptatt av at vi blir et synlig og aktivt kompetansesenter. Vi skal legges merke til, sier en kampklar Austlid til Computerworld.

Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare er etablert etter initiativ fra Buskerud og Troms fylkeskommuner, Høgskolen i Buskerud, IKT-Norge, KS og rådet for Drammensregionen.

Kompetansesenteret vil ha nær kontakt med Fornyings- og administrasjonsdepartementet og ønsker å være et verktøy for departementets arbeid med fri programvare og åpne standarder.

- Vi får en veldig viktig jobb med å realisere den politiske visjonen om å ta i bruk fri programvare. Vi vil bidra til at det offentlige skal få kompetanse om hvilke valgmuligheter som finnes, sier hun.

Ingen korstog

Ifølge Austlid er det altfor mange offentlige instanser som handler etter rutiner. Derfor trengs det mye informasjon og veiledning for å vise hvordan fri programvare kan brukes. Dette kan også bidra til ytterlige kompetanseheving i Norge.

- Vi skal avdekke hullene der det ikke finnes nok programvare for offentlig sektor. Det skal vi gjøre noe med. Gjennom det kan vi også skape en sterk norsk kunnskapsindustri. Norden og Norge har en klar fordel og burde kunne bli veldig gode på fri programvare, sier Austlid.

Men en Microsoft-bekjemper blir hun ikke.

- Nei, det blir ikke et korstog mot Microsoft. Microsoft er en stor aktør, spesielt innenfor offentlig sektor. Men det er ikke sagt de skal ha en like dominerende posisjon i fremtiden. Vi ønsker å skape mer konkurranse, og flere alternativer å velge mellom. Det må Microsoft tåle, sier hun.

Heidi Arnesen Austlid kommer fra IKT-Norge og starter i stillingen som direktør mandag 19. november.

Regjeringen har bevilget 2,75 millioner kroner til Kompetansesenterets virksomhet i 2007, og foreslår en bevilgning på 4 millioner i statsbudsjettet for 2008. I løpet av tidlig 2008 etableres det også et kontor i Tromsø.

LES OGSÅ: Røys klippet snoren for fri programvare

Offentlig Sektor