- Ikke noe å rope hurra for

- Ikke noe å rope hurra for

IKT-Norge mener regjeringen kunne spart mer ved å investere mer på it.

- Med våre øyne er dette et tafatt budsjett og et budsjett. Det er ikke noe voldsomt å rope hurra for, regjeringen kunne gjort mer - mye mer, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.

- Vi ser at det er et stramt, men ikke smart budsjett. Dette kunne vært en unik mulighet for å effektivisere enda mer i offentlig sektor via it. Når de sier at Norge nå må spare penger, må de også gjøre noe i offentlig sektor.

Han synes det er bra at det er gitt målrettede summer til it innen områder som politi, Altinn, Nav og kanskje særlig helse - på sistnevnte punkt roser Hoff regjeringen - men Hoff mener det likevel ikke holder når alt kommer til stykket.

- For å sette det litt i perspektiv bruker Stockholm 20 milliarder alene til denne typen tiltak, mens regjeringen bruker 500 millioner, påpeker Hoff.

Frykter utflagging i programvareindustrien

Det er et felt han er særlig skuffet over, det er relatert til avskrivningssatser på forskning- og utvikling (FOU). Hoff frykter at programvareselskaper snart kommer til å flagge ut av Norge på grunn av tingenes tilstand.

- Det er flere programvareselskaper som har fått krav fra Skatt Øst på svært store beløp, for enkeltselskaper kan det være beløp på over 100 millioner, på grunn av reglene for hvordan man avskriver FOU.

Hvis et selskap for eksempel skriver om all sin programvare for å gå fra desktop-miljø til SaaS, gir dagens regler ikke gode nok vilkår.

- Da sier Skatt Øst ”dette er som en bil, du kan ikke kalle det en ny bil om du har endret grillen”, og tillater derfor ikke avskrivning. Vi hadde håpet det skulle skje noe her. Vi har snakket med Finansdepartementet, og de sier de jobber med saken, men i mellomtiden står norsk programvareindustri i fare om det ikke skjer noe kjapt.

Han observerer at avskrivningsreglene for produksjonsinnretninger i industrianlegg og husdyrbruk i landbruket bedres.

- Regjeringen viser igjen at den prioriterer landets solnedgangsnæringer, mener han.

Lite bredbåndsnytt

På forskning er det blandede følelser fra IKT-Norge. De er skuffet over at forskningsfondet legges ned, men skuffelsen blir litt oppveid ved at det nå satses mer på næringsrettet forskning.

- At BIA-programmet (brukerstyrt innovasjon) blir styrket er vi godt fornøyd med. At næringslivet har kommandoen, er vi veldig happy for, sier Hoff.

Han har ikke helt fått oversikten over hva som skjer med bredbånd i budsjettet fra Kommunal- og regionaldepartementet. Det er omtalt i uklare ord på side 44.

- Jeg har funnet en post som heter «ikt, mobil og bredbånd» der det bevilges 67,7 millioner kroner som skal gå til kommuner og fylkeskommuner, men vet ikke så mye mer, sier Hoff.

Han savner storsatsning på høyhastighets bredbånd, men finner ikke noe konkret om det i budsjettet. Det er ikke bevilgninger han hadde håpet på, men heller besparelser i form av reduserte utgifter for utbygging.

- Vi er opptatt av å fjerne hinder for utbygging av høyhastighets bredbånd, for eksempel i reglene for graving og nedlegging av kabler.

Offentlig Sektor