- Ikke prinsipp om det ene eller andre

- Ikke prinsipp om det ene eller andre

IT-SJEFEN: Stein Ivar Rødland i Stavanger kommune bruker litt, men ikke mye, åpen kildekode.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det er mye som skjer, men det mest utfordrende er å få til en satsing på integrerte innbyggertjenester, selvbetjeningsløsninger på nett. Det er stort ønske fra organisasjonen om å få slike tjenester på plass.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Vi har en it-strategi som er forankret i politisk og administrativ ledelse, og avdelingen har økonomisk handlingsrom til å videreutvikle våre løsninger. Jeg er også fornøyd med å ha innført samhandlingsverktøy som Sharepoint og Lync i hele organisasjonen.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Gitt at det lovmessige er på plass, og at integrasjonsmulighetene ikke begrenses for mye, så er jeg positiv. Det må medføre en reell økonomisk gevinst for kommunen. Det er gevinster å hente på stordrift med flere kunder i samme løsning. Den største begrensningen er ikke oss i kommunen, men leverandørene. Gevinsten ligger først og fremst rundt felles drift av fag-applikasjoner. Cloud begrepet brukes om mange ting, og folk snakker ofte forbi hverandre.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi bruker litt, men ikke mye. Det er en del driftsverktøy i bruk hos oss, og enkeltapplikasjoner på brukersiden. Vi jobber også med å etablere en integrasjonsløsning med open source. Vi har ikke prinsipp om det ene eller andre. Vi ønsker å benytte det beste verktøyet til jobben.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Kort sagt er det å sørge for at it bidrar til at kommunen leverer bedre og mer effektive tjenester. Men det innebærer jo mye, som for eksempel å motivere ansatte, utvikle nye tjenester og sørge for stabil drift.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg rapporterer til økonomidirektøren, som igjen rapporterer til rådmann.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Arild Sandnes, it-leder i Kristiansand kommune.

IT-SJEFEN
Hvem: It-sjef Stein Ivar Rødland
Hvor: Stavanger kommune
Antall ansatte: Ca 9.000
It-avdeling: 31 ansatte
It-budsjett: 60 millioner