Ikt-forskningen glemt

Ikt-forskningen glemt

Forskningen mangler bevilgninger. Regjeringen innrømmer at det blir tøft å nå forskningsmålene.

Regjeringen følger ikke opp egne tiltak for å øke ikt-forskningen og samarbeidet med næringslivet. Støtte til ikt-prosjekter fra Norges forskningsråd har stagnert siden 2000, mens andre forskningsområder har økt betraktelig. Svaret fra Regjeringen er at området skal styrkes, men dette vises ikke gjennom handling.

- I det siste budsjettet for 2008 er det ingen spor av regjeringens tiltak for å styrke bevilgningene og ikt-forskningen. Det har ikke vært noen økning som er gitt av departementene og er øremerket inn mot temaer, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.

For tregt

Regjeringens mål er at all forskning skal utgjøre tre prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) i 2010, hvorav to prosent skal besørges av næringslivet. Forskningsrådet er det viktigste bindeleddet mellom det offentlige og næringslivet innen forskning, og spiller derfor en sentral rolle i å stimulere bedrifter til å drive forskning.

- Næringslivet må tredoble innsatsen sin for at regjeringen skal nå sitt mål om tre prosent. For å arbeide mot et slikt mål er det viktig med et godt samspill mellom offentlig finansiering og forskning i næringslivet, sier Hallén.

Hallén mener tre prosent er urealistisk, men synes det er greit å ha ambisiøse mål om man gjør sitt ytterste for å komme dit. Det har ikke skjedd, mener han.

- Regjeringen har ikke gjort nok for å bevege seg i riktig retning. Det har vært en alt for svak oppfølging.

Forskningsrådet anslår at bevilgningene til forskning må opp til to milliarder kroner i året for å ha en vekst som reelt sett strekker seg mot regjeringens ambisjoner. De siste årene har veksten vært på nærmere halvparten av dette.

- Vil glemme målet

I stortingsmeldingen "Et informasjonssamfunn for alle" spikret regjeringen en rekke tiltak for å styrke forskningsinnsatsen innen ikt:

"Regjeringa vil prioritere og styrkje ikt-forskinga i dei generelle løyvingane til FoU. (&) Regjeringa vil arbeide for å styrkje ikt-forskinga gjennom eit breitt spekter av verkemiddel under Noregs forsknigsråd. "

Med uendrede bevilgninger til Forskningsrådet i fjor, og liten vekst i forskningspotten, mener it-bransjeorganisasjonene at regjeringen ikke tar disse tiltakene alvorlig.

LES OGSÅ: Slakter regjeringens forskningspolitikk

- Regjeringen forsøker å glemme målet på tre prosent innen 2010. Vi er skuffet over at ikke det ble gitt mer til forskning i revidert nasjonalbudsjett, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

- Ligger dårlig an

Kunnskapsdepartementet avviser at de stikker hodet i sanden, og understreker at forskningsmålet står fast. Likevel har departementet med ny statsråd moderert seg noe, og innser at det blir vanskelig å nå målet.

- Det er krevende, og vi ligger dårlig an for å nå forskningsmålet. Det er to grunner til det: Den ene er en sterk økning i BNP, den andre er den næringsstrukturen som vi har i Norge, sier politisk rådgiver Kyrre Lekve (Sv) i Kunnskapsdepartementet, på vegne av forskningsminister Tora Aasland.

Denne artikkelen er et utdrag fra nyhetssaken i Computerworld på papir.

Les om:

Offentlig Sektor