Ikt-Norge raser mot nye graveregler

Ikt-Norge raser mot nye graveregler

- Kan gi full stopp i bredbåndsutbygging, mener Per Morten Hoff.

Vegdirektoratet er i ferd med å utarbeide en ny graveforskrift, som regulerer hvordan blant annet nedgraving av kabler skal foregå her til lands. Samferdelsesminister Magnhild Meltveit Kleppa har tidligere sagt nei til et forslag fra Vegdirektoratet, som hun mente gjorde arbeidet med bredbåndsutbygging vanskeligere.

Nå har direktoratet sendt ut nok et forslag.

"Forskriftsforslaget er i stor grad identisk med og like ubalansert som direktoratets opprinnelige forslag fra 2007" skriver Ikt-Norge-sjef Per Morten Hoff i en epost.

Paradoks

Hoff mener direktoratet ikke har hørt på Kleppas tilbakemelding, og kaller det hele en "frekkis som forsøker å undergrave legitimiteten til politisk ledelse i Samferdselsdepartementet". Dette mener han videre er "oppsiktsvekkende".

Forslaget til forskriften viderefører regelen om at fiber må graves 80 cm ned i bakken, mens Hoff mener det kunne holdt å frese fiberen ned til 8 cm. Dette er naturlig nok mye billigere, da man slipper å grave opp og bytte ut veibanen.

"Det er også et stort paradoks at statsråd Kleppa i Samferdselsdepartementet, Rigmor Aasrud i Fornyingsdepartementet og Liv Signe Navarsete i Kommunal- og regional departementet nylig sendte ut et rundskriv til alle landets ordførere og rådmenn om at kommunene ikke måtte legge unødvendige hindringer i veien for utbygging av bredbånd" skriver Hoff.

"Til tross for dette fremmer altså Vegdirektoratet et forslag til forskrift som vil sette en effektiv stopper for markedsmessig utbygging av bredbånd i Norge"

Håper på Kleppa

Hoff hevder at blant annet Drammen kommune forholder seg til regelen om 80 centimeter, og at dette har ført til at bredbåndsutbyggingen har stanset i kommunen.

"Ikt-Norge setter nå sin lit til at Kleppa og Samferdselsdepartementet nok en gang viser handlekraft og overkjører Vegdirektoratet. Men skal ikke Norge miste enda mer fart i utbyggingen av høyhastighets bredbånd er det svært viktig at det tas raske og effektive grep", mener Hoff.

"Norge trenger en rask avklaring for å få fornyet fart på bredbåndsutbyggingen, og vi håper og tror at en samlet regjeringen er av samme oppfatning, hvis de ikke vil ha regningen i fanget med å sikre Norge bredbånd med høy hastighet."

Les om:

Offentlig Sektor