Ingelin Killengreen begynner i FAD

Ingelin Killengreen begynner i FAD

Politisjefen er nå arbeidskompis med Rigmor Aasrud.

Politidirektør Ingelin Killengreen (63) ble i statsråd i dag utnevnt til ny departementsråd i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD).

Killengreen overtar etter Karin Moe Røisland som går av med pensjon, og går dermed til topps i Norges it-politiske arena.

Glad statsråd

- Jeg er veldig glad for at vi får en ny departementsråd som har bred og solid ledererfaring. Som direktør for Politidirektoratet gjennom 10 år og politimester i Oslo fem år før det har hun vært en markant, synlig og tydelig leder. Før den tid har Killengreen i over ti år hatt ulike lederjobber i Justisdepartementet, blant annet som departementsråd. Killengreen kjenner den statlige forvaltningen godt, noe som er viktig i den jobben som hun nå skal inn i, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud i en pressemelding .

Ingelin Killengreen har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo fra 1972 og har vært saksbehandler, byråsjef, avdelingsdirektør, ekspedisjonssjef og departementsråd i Justisdepartementet. Hun har også en periode arbeidet som dommerfullmektig i Oslo skifterett. De siste 15 årene har hun først vært politimester i Oslo og deretter direktør for Politidirektoratet.

Det er ikke bestemt når Killengreen vil tiltre som departementsråd i FAD.

Vingeklippet

Killengreen hadde en tøff siste måned på politijobben sin, etter at hun ble "vingeklippet" av justisministeren i desemeber. Hver 14. dag måtte hun rapportere til Knut Storberget. I praksis betyr det at han tar over mye av styringen av politi-Norge.

Killengreen måtte avgi både skriftlige og muntlige rapporter om hva som skjer på it-sektoren i politiet. Det skjedde ved personlig oppmøte hos statsråden.

Dette slipper hun nå.

Offentlig Sektor