Ingen friprog på Stortinget

Ingen friprog på Stortinget

IT-SJEFEN: Det enkleste er ofte det beste, mener Frode Rein, ikt-sjef på Stortinget.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Min viktigste utfordring akkurat nå er få etablert ny it-organisasjon. Fokus er å bli enda bedre til å tilby it-tjenester som møter brukerens behov. Blant annet har vi nettopp gjort noen endringer i organisasjonen, og har fullt fokus på å få den nye organisasjonen opp og stå samtidig som vi skal opprettholde løpende drift.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Det må være suksessen med utrulling av Ipad. Vi klarte å lage en løsning som brukerne har vært kjempefornøyd med. Vi har brukt KISS [Keep it Simple, Stupid] som utgangspunkt. Det har ført til at alle politiske rådgivere, politikere og ledelse nå bruker Ipad. Alt takket være at jeg har kjempeflinke kolleger. De fortjener skryt.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Jeg er veldig positiv til mulighetene konseptet gir. Du kan kjøpe tjenester og betale etter bruk, og da koster det ikke mye å prøve seg heller. Vi skal blant annet utvikle en ny lagringstjeneste for Stortinget, og da kommer Cloud Computing inn i bildet. Det er selvsagt mange forhold vi må ta hensyn til, for vi kan jo ikke legge alt ut i skyen. Men det blir nok en god del.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Ingen verdens ting. Igjen, KISS. Jeg har for få folk til å blande for mange plattformer. Det å holde seg til én plattform har vært kostnadseffektivt nok.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Godt spørsmål. Slik jeg ser det er den viktigste oppgaven å sørge for at it bidrar til at forretningen når målene sine. Det er sjefens viktigste rolle. Han bør også være litt innovatør, og må kunne se mulighetene som finnes og hvordan de kan brukes i egen organisasjon. Vi rullet jo ut Ipads i fjor høst. Det var ikke opplagt hvordan det skulle brukes, men vi måtte komme oss på ballen. Det utviklet seg en del underveis, og fungerte til slutt veldig bra. Det å ha flinke medarbeidere og å kunne motivere dem er også veldig viktig.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg rapporterer til avdelingssjef for Drift og Serviceavdelingen.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Driftsjefen i Møller-gruppen, Bjørn Asprem.

It-sjefen

Hvem: Frode Rein

Hvor: Stortinget

Antall ansatte: Ca. 850

It-avdeling: 34

It-budsjett: Ca. 50 millioner i driftsbudsjett

Offentlig Sektor