- Ingen risiko å være kriminell

- Ingen risiko å være kriminell

11 januar åpner EUs nye "nett-politisjef" opp dørene til European Cybercrime Center.

Senteret, som er en ny divisjon av Europol, skal hjelpe til med koordinere arbeidet med it-lovbrudd blant de 27 medlemslandene i EU. Det skriver Computer Sweden.

- I dag er det ingen reell risiko rundt det å være kriminell på nettet, sier Troels Oerting, som skal ha ansvaret for den nye divisjonen.

Den lave risikoen for å bli tatt og muligheten for å tjene raske penger er, ifølge han, grunnen til at mange kriminelle i Europa ser på internett som attraktiv beitemark.

- Kokainsmugling har mye lenger leveringstid. Først må du til Columbia og skaffe deg kontakter, og deretter må du få fraktet varene til Europa.

Vanskelig å ta de kriminelle

Kriminelle på nettet kan jobbe anonymt og komfortabelt fra sine egne kjellere. Det gjør det mye vanskeligere for politiet å få tilgang til dem. Troels Oerting påpeker at det er mye som kan gjøres for å forbedre effektiviteten i de ulike politistyrkene som jobber med it-relaterte forbrytelser.

- Det første vi skal gjøre er å få en oversikt over omfanget av nettkriminalitet innen EU. Det er faktisk ingen slik oversikt per i dag, sier Oerting.

Med hjelp av denne oversikten skal EC3 se til at politiet i ulike land ikke trenger å gjøre unødvendig dobbeltarbeid når de undersøker nettkriminalitet som strekker seg over landegrenser.

- I dag mister vi masse tid og ressurser på dette. Ressurser vi ikke har i kampen mot nettkriminalitet, sier Oerting.

Vil lage felles standard

For å raskt forbedre den felles intelligensen innen europeisk nettkriminalitet, skal EC3 ikke bare bestå av faste, stasjonære ansatte. Oerting håper på ressurser slik at det blir mulig å låne dyktige medarbeidere fra politimyndigheter fra ulike land over kortere eller lengre perioder.

Ressurser og kunnskap om hvordan it-brudd skal undersøkes varierer sterkt fra land til land innen EU. Noen land har gode ressurser og kunnskap, mens andre land mangler penger til å kjøpe utstyr som er nødvendig, forteller Oerting.

- Vi må på en eller annen måte klare å lage en slags retningslinje som alle land bør prøve å nå opp til, også de landene som er dårligst stilt.

Fokus på svindel og barneporno

Dette vil være en viktig første oppgave for EC3. Arbeidet vil fokusere på alvorlige forbrytelser. I stor grad handler det om økonomisk unndragelse og ulike typer svindel. Men divisjonen vil også gi støtte for å undersøke nettverk som distribuerer barnepornografi.

- Fokuset vil ligge på de mest alvorlige forbrytelsene. Vi må slå til der det gjør mest vondt, sier Oerting.

Selv om det bare er drøyt to måneder før EC3 starter opp, har ikke EUs politiske organer avtalt hvilke ressurser senteret skal ha til disposisjon. Det betyr også at det ikke finnes noen informasjon om hvordan budsjettet blir, eller hvor mange ansatte som vil være tilgjengelig. Akkurat nå er det 31 ansatte i EC3.