- Ingen sier nei til 10 milliarder

- Ingen sier nei til 10 milliarder

10 milliarder til it er bra, men uten endringer i lovverk oppnår man ikke gevinstene, mener bransjefolk.

Fredrik Syversen i Ikt-Norge er også medlem av Norsk Ehelseforum. Han skriver i en epost til Computerworld at ingen sier nei til 10 milliarder kroner og det er tvingende nødvendig å investere mer i it for å oppnå gevinster både rundt samhandlingsreformen og bedre og mer integrerte sykehus.

- Men her kommer det store men: Politikerne har laget et så innfløkt regelverk når det gjelder å dele informasjon om samme pasient på tvers av nivåene, for eksempel mellom sykehus og sykehjem, at dette må løses først dersom vi skal få til de gevinstene som både opposisjonen og posisjonen ønsker seg, svarer Syversen.

Naboland foran

Han mener at lovene og forskriftene som nå gjelder, gjør det vanskelig, særlig for kronikere, å ta med seg sin informasjon fra institusjon til institusjon.

- Ingen i Norge har i dag innsyn i sin egen journal elektronisk. Det er ikke uten videre lov for sykehus å innhente informasjon elektronisk om samme pasient under samme behandling; med dagens lovverk skal det gjøres avtaler i forkant, og avtalene skal gjøres fra gang til gang. Her har våre naboland på plass både lovverk og løsninger, og ligger mange år foran oss i utviklingen, påpeker Syversen.

Positivt

Styreleder i Ehelseforum, Tor Arne Viksjø, mener det er svært positivt at de samme partiene som i Stortinget strammet inn lovverket om tilgang på tvers, nå står på barrikadene for tilgang på tvers.

- Vi tror den endrede holdningen fra opposisjonen nå virkelig kan berede grunnen for den samhandlingen som vi alle etterspør. Dette vil gi bedre og sikrere informasjonsflyt mellom behandlere av samme pasient, hvilket igjen vil bedre pasientsikkerheten og bedre personvernet. Slik dagens lovverk er utformet, er tilgang på tvers såpass komplisert at man ikke vil få tilgang på tvers i noen større skala de nærmeste årene, sier Viksjø, som til daglig er sjef i Dips, leverandør av elektroniske pasientjournaler.

Les om:

Offentlig Sektor