Ingen suksess uten samarbeid

Ingen suksess uten samarbeid

Kommunesektorens organisasjon (KS) vil digitalisere Norge ved hjelp av sin nye strategi. Men det hele avhenger av at kommunene samarbeider tett med staten, mener IKT-Norge.

Kommunesektorens organisasjon (KS) vil at en samordnet kommunal sektor leverer digitale tjenester som gir innbyggere og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Det skriver de i en rapport som beskriver en ny digitaliseringsstrategi for kommunene. Den nye strategien er den tredje i sitt slag.

Ikke enkelt

– Vi ser behovet for å gå i samme retning og for samordning, sier Trude Andresen, områdedirektør i KS.

Kommunene selv har etterlyst en strategi, sier Andresen. Ambisjonen for rapporten var en felles strategi med overordnede mål som alle kan forholde seg til og deretter lage lokale strategier.

– Rapporten er ganske generell?

– Det er klart at dette ikke er enkelt. Vi tror at hvis kommunene har oppmerksomheten på de tingene som er skisserte i strategien, så er de på rett vei. Det er først og fremst det som er viktig, oppmerksomhet på ledelse, sikkerhet, teknologi, helse og skole. Vi har pekt på noen områder og sagt at her må det jobbes.

– Har kommunene ikke jobbet godt nok med dette tidligere?

– Vi har forsøkt å peke på det viktigste. Mange kommuner har jobbet godt, men vi har sett på sektoren under ett og ser et forbedringspotensial, sier Andresen.

Må være felles

Direktør myndighetskontakt i IKT-Norge, Heidi Arnesen Austlid, savner større perspektiv.

– Det er bra, men vi får ikke flyttet oss én meter om ikke stat og kommune samarbeider. Felles løsninger må være felles, som i Danmark, der stat og kommune har samarbeidet så tett at konflikter ikke oppstår, sier Austlid.

For det handler om én vesentlig ting:

– Om vi klarer å sette innbyggeren i fokus.

Innbyggeren som utgangspunkt

Staten kan nemlig ikke kan pålegge kommunen samhandling. Det kunstige skillet mellom stat og kommune står i veien, ifølge Austlid.

– Vi glemmer at det er innbyggeren som skal bruke tjenestene. Og for han eller henne er det uinteressant om det er stat eller kommune som står bak tjenesten. Tjenesten må designes rundt innbyggeren, sier Austlid.

Samtidig er strategien en tydelig beskjed til regjeringa om at man i større grad går en felles vei, sier Austlid. Men statlige løsninger som blir utvikla må kunne brukes av kommunen.

At en felles strategi mangler, vil forsinke digitaliseringsprosessen, tror Austlid.

– Det er et problem. Det er fint at kommunene har en strategi, men vi trenger et forpliktende samarbeid mellom stat og kommune som setter innbyggeren og ikke lokal selvråderett i fokus. Man må ha én personlig inngang til offentlig sektor, sier Austlid.