Ingen tar ansvar for sykehusskandale

Ingen tar ansvar for sykehusskandale

Oslo-sykehusene brukte 160 millioner før prosjektdirektøren sa stopp.

Oslo-sykehusene er i ferd med å slås sammen til Oslo universitetssykehus (OUS). For å gi helsepersonell rask tilgang ulik helseinformasjon fordelt på de ulike sykehusene, ble det satt i gang et hasteprosjekt under navnet Klinisk arbeidsflate.

Det gikk ikke bra. Fristen for levering av prosjektet var satt til 1. juni i fjor. Underveis ble raskt klart at den kom til å sprekke. Ryktene om forsinkelser og misnøye har blitt stadig sterkere. På et styremøte 28. april bestemte styret i Oslo universitetssykehus at prosjektet skulle stoppes. Selve innholdet på møtet og vurderingen som ligger bak er, inntil videre, unntatt offentlighet.

Cathrine Lofthus har siden årsskiftet vært ansvarlig prosjektdirektør for prosjektet ved Oslo universitetssykehus.

- Hvorfor valgte dere å stoppe det?

- Grunnen er at prosjektet av sammensatte årsaker var betydelig forsinket og lå an til å bli langt dyrere og mer komplisert å drifte enn forutsatt da man inngikk avtalen. Derfor har vi avbestilt gjenstående leveranser fra leverandøren.

Undervurdert kompleksitet

Sist søndag meldte Aftenposten og Dagsrevyen om kanselleringen av prosjektet. 160 millioner skal være tapt, men dette er et tall Lofthus ikke ønsker å kommentere.

- Vi kommenterer ikke kontraktforhold. Selv om det er utviklet flere elementer vi kan bruke i alternative løsninger, har vi brukt mye ressurser og krefter internt. Dette har selvsagt en prislapp, men beløp som har stått i mediene de siste dagene må stå for deres regning og er ikke noe vi kan bekrefte, sier Lofthus.

- Hvorfor har dette prosjektet blitt så forsinket?

- Det er et sammensatt bilde av flere årsaker.

- Noen sier at størrelsen på prosjektet er undervurdert. Stemmer det?

- Kompleksiteten i slike prosjekter er høy, og at størrelsen har vært undervurdert av de ulike aktørene kan ikke utelukkes.

Bruker Citrix

Lofthus vil ikke uttale seg om årsakene til forsinkelsene ligger hos OUS eller hos leverandøren, (Logica Norge med teknologi fra Orion Health).

OUS har nå etablert en midlertidig løsning, basert på Citrix, for å tilgjengeliggjøre klinisk informasjon fra de ulike systemene på tvers av de forskjellige lokasjonene.

- Men på sikt skal dere vel ha noe annet?

- Alle i Oslo universitetssykehus skal etter hvert bruke de samme systemene.

- Er ulik kultur på de fire sykehusene en del av grunnen til at prosjektet er forsinket?

- Dette er et prosjekt som har hatt høy fokus i Oslo universitetssykehus. Samarbeidet mellom de ulike delene av Oslo universitetssykehus har fungert godt. Man har ønsket å lykkes med dette prosjektet.

- Var prosjektet realistisk? Ellers burde det ikke vært satt i gang?

- Det ligger en grundig vurdering bak beslutningen om å avslutte prosjektet, og dette har skjedd i forståelse med Helse Sør-Øst, som eier rammeavtalen. Vurderingene som lå bak den opprinnelige strategien føler jeg fortsatt er riktig.

- Hvorfor er beslutningen i styremøtet unntatt offentligheten?

- Det er på grunn av kontraktsforhold.

Prosjektet var mer komplisert og krevde vesentlig mer tid og arbeid enn noen hadde forutsett. Les videre på neste side!

Les om:

Offentlig Sektor