Ingen vil ha gjeldsregister

Ingen vil ha gjeldsregister

Bred motstand mot statsråd Anniken Huitfeldts sentrale register over gjeld.

I mai sendte Barne- og likestillingsdepartementet et forslag om et sentralt gjeldsregister ut på høring. Formålet med registeret er å styrke grunnlaget for kredittvurdering og dermed motvirke gjeldsproblemer.

Nå har høringsfristen gått ut, og konklusjonen er entydig: Det er en bred motstand mot et gjeldsregister i Norge.

Alt fra politi, til ombud, tilsyn og finansnæringen har uttalt seg. Ingen ønsker et register, både fordi det vil gi betydelige personvernutfordringer, og fordi det vil være vanskelig å holde et slikt register oppdatert og korrekt.

Blant de som uttaler seg sterkest mot registeret er Skattedirektoratet, Forbrukerombudet, Forbrukerrådet og Datatilsynet. Likevel er aktører som Finansnæringens Hovedorganisasjon, Justisdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og politiet også markante motstandere av forslaget.

LES OGSÅ: Datatilsynet slakter gjeldsregister

Det er 20 høringsinstanser som har svart innen høringsfristen. Ifølge Computerworlds beregninger er 17 av disse imot gjeldsregisteret. Kun to politidistrikt, Helgeland og Romerike, uttrykker seg i positiv retning til forslaget, mens Brønnøysundsregistrene ikke tar stilling det, men drøfter hvordan et mulig register vil være.

Det er fire dager siden høringsfristen gikk ut. Erfaringsvis er det noen etternølere som ikke svarer innen fristen.

Barne- og likestillingsdepartementet vil foreløpig ikke kommentere denne saken, siden den er under behandling.

LES OGSÅ: Bankene skeptiske til gjeldsregister

Justisdepartementet

Nei

Nærings- og handelsdepartementet

Nei

Brønnøysundregistrene

Ikke tatt stilling

Datatilsynet

Nei

Forbrukerombudet

Nei

Forbrukerrådet

Nei

Kredittilsynet

Nei

Skattedirektoratet

Nei

Statens innkrevingssentral

Nei

Fylkesmannen i Hedmark

Nei

Fylkesmannen i Hordaland

Nei

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Nei

Fylkesmannen i Vest-Agder

Nei

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Nei

Helgeland politidistrikt

Ja

Romerike politidistrikt

Ja

Salten politidistrikt

Nei

Sør-Trøndelag politidistrikt

Nei

Troms politidistrikt

Nei

Norges Politilederlag

Nei

Tabellen tar utgangspunkt i høringssvar som lå ute på Barne- og likestillingsdepartementets nettsider tirsdag kl. 18.

Offentlig Sektor