-Innfør obligatorisk e-faktura snarest

KOM IGJEN: administrerende direktør i Visma Software, Erlend Sogn, mener regjeringen vil spare hele 27 milliarder kroner på å innføre obligatorisk e-faktura. (Foto: Stine Marie Hagen)

– Lovpålegg e-faktura nå

Visma oppfordrer regjeringen til å innføre obligatorisk e-faktura, og mener at dette vil spare samfunnet for 27 milliarder norske kroner. 

– Det er bare en signatur som skal til. Lovpålegg e-faktura nå, sier Erlend Sogn, som er administrerende direktør i Visma Software. 

Fredag var det duket for et miniseminar hos Visma i deres lokaler på Skøyen. Ettersom næringsminister Monica Mæland har uttalt at summen av alle hennes forenklingstiltak skal gi en årlig besparelse på 15 milliarder i 2017, og at hun i dag omtrent er halvveis til målet, har Visma selv utført beregninger. 

Dersom man legger til grunn en innsparing på 83 kroner per inngående faktura og 56 kroner per utgående faktura, anslår Visma at en innføring av obligatorisk e-faktura vil gi årlige innsparinger på nærmere 27 milliarder kroner. 

E-faktura

En e-faktura formidles direkte fra avsenders til mottakers økonomisystem. Visma peker på at det er en rekke fordeler ved å benytte seg av e-faktura.

Blant annet skal e-faktura være tidsbesparende. Å håndtere en innkommende papirfaktura krever rundt 25 minutter, mens en e-faktura skal være unnagjort på cirka syv minutter. 

Avsender skal slippe printing, pakking, porto og postlegging, og få full kontroll på at fakturaen når frem til kunden, mens mottaker på sin side kan få en 100 prosent korrekt og automatisk innlesing av fakturaen. Dessuten vil det spare samfunnet milliarder av kroner - og selvfølgelig også gi noen inn til faktura-aktører som Visma selv. 

En gavepakke

Sogn mener at regjeringen nå må innføre obligatorisk e-faktura for alle virksomheter, og ønsker at det snarest settes en dato for gjennomføring.  

– Full omlegging til e-faktura vil gi store effektivitetsgevinster for norske bedrifter, og bidra til økt produktivitet og konkurransekraft i det som i dag er et presset næringsliv, mener han.

Han mener at de samfunnsmessige og forretningsmessige gevinstene ved bruk av e-faktura er så store at vi er tjent med å fremskynde utviklingen og at det er nødvendig å gjøre raske grep for å sikre fremtidig velstand. 

– Ifølge våre beregninger er dette en gavepakke til næringsministeren, sier Sogn. Han mener at et vedtak om obligatorisk e-faktura vil kunne mer enn tredoble regjeringens ambisjoner om besparing for næringslivet frem til 2017.

Handlingskraft

Under miniseminaret viste Sogn et intervju han selv hadde gjort med Monica Mæland. På en storskjerm spør han næringsministeren om når det vil bli lovpålagt med e-faktura. 

– Det vurderer vi å innføre, og i så fall så kommer det i denne regjeringen, svarte Mæland i intervjuet.

Sogn mener at vi i Norge har alle forutsetninger for å lykkes. Han mener vi har et næringsliv med høy digital kompetanse og omstillingsevne, og et godt samarbeidsklima mellom forvaltning og bedrift. Dette er konkurransefordeler som vi må utnytte, påpeker han. Til regjeringen er budskapet klart.

–Vis handlingskraft. Det viktigste regjeringen kan gjøre er å effektivisere næringslivet, sier han.

Offentlig Sektor