Innovasjon Norge vraker it-sektoren

Innovasjon Norge vraker it-sektoren

- Som å kutte satsingen på kyr i melkeproduksjon! mener Ikt-Norge.

På grunn av det nye statsbudsjettet må Innovasjon Norge kutte i utgiftene.

Som en del av dette arbeidet legger man nå ned og slår sammen enkelte "sektorsatsninger". Dette er Innovasjon Norges mest prioriterte områder, hvor organisasjonen tar flere initiativ mot de ulike bransjene.

Ikt er én av sektorsatsningene som forsvinner helt.

Gjennomsyrer alt

- Den sentrale, strategiske funksjonen vi har hatt, har vært viktig. Nå blir den i stor grad borte, og vi kan ta færre initiativer overfor bransjen, innrømmer informasjonsdirektør Kjetil Svorkmo Bergmann i Innovasjon Norge overfor Computerworld.

Bergmann hevder samtidig at organisasjonen fortsatt skal satse på ikt, men i bredere forstand. Han hevder ikt nå gjennomsyrer alle sektorer, og dermed også alle deres sektorsatsninger. Behovet for en egen satsning kun for ikt skal derfor ikke være like stort som i andre sektorer.

Bergmann understreker også at man kan søke midler på samme måte som tidligere, også uten sektorsatsningen.

- Dette er først og fremst en omorganisering, som ikke får store konsekvenser for bedriftene, mener Bergmann.

"Kutte kyr i melkeproduksjon"

Dette er Ikt-Norge sterkt uenig i. Direktør for næringsutvikling i Ikt-Norge, Fredrik Syversen, raser mot vedtaket i en pressemelding døpt "Baklengs inn i fremtiden".

- Ikt er utvilsomt den enkeltfaktoren som bidrar mest til innovasjon i alle næringer, derfor blir denne prioriteringen uforståelig, sier han.

- Å kutte denne sektoren som satsingsområde, blir det samme som å kutte satsingen på kyr i melkeproduksjonen, for å bruke et språk som de besluttende myndigheter forstår, raser Syversen videre.

Beholder sjømat

Apropos kyr er det interessant å se på hvilke sektorsatsninger som står urørt i Innovasjon Norge.

Blant de seks sektorene som består finner vi nemlig "landbruk", sammen med "marin" (først og fremst sjømat), "reiseliv", "helse", "energi og miljø" og "olje, gass og maritim offshore".

- Så sjømat er altså et viktigere satsningsområde for Innovasjon Norge enn ikt?

- Dette er sektorer som i langt større grad er spesialiserte. Sjømat finner man ikke igjen i andre sektorer, så hadde den blitt lagt ned, hadde den blitt helt borte. Ikt finner vi i alle de andre sektorene. Ikt er dessuten en sektor som er i ferd med å bli moden, med gode, langsiktige aktører, svarer Bergmann i innovasjonsorganisasjonen.

- Jordbruk er godt over 10.000 år gammelt. Må ikke denne sektoren også anses for å være moden?

- Akkurat landbruk er litt spesiell, for vi formidler bygdeutviklingsmidler; tilskudd til landbruket for nye fjøs og slikt.

Ikke overrasket

Hos Ikt-Norge sitter Syversen og rister på hodet.

Men direktøren er ikke overrasket over beslutningen, ettersom han mener Norges myndigheter fortsatt ikke har forstått at tjenestesektoren nå er like viktig som industrien. Og sjømat, for den saks skyld.

- De som sitter på pengene i form av virkemidler ser ikke den endringen som norsk næringsliv er avhengig av, nemlig effektivisering ved bruk av ikt, sier Syversen.

- Dette vekker stor bekyming.

Er du bekymret? Prioriteres it-forskning og -innovasjon nok i Norge? Si din mening under!

Les om:

Offentlig Sektor