- It-bransjen må bli offentlig rådgiver

- It-bransjen må bli offentlig rådgiver

IT-MINISTER FOR EN DAG: Morten Thorkildsen i IBM ønsker økt selvbetjening og samkjøring av offentlige tjenester.

Hvordan skal Norge digitaliseres?

Det foregår en debatt om rollen til fornyingsdepartementet og it-statsråden. For mange ulike oppgaver, for lite makt og ressurser og for dårlig koordinering med andre departementer og etater er noen av problemstillingene som har kommet frem den siste tiden.

I forrige uke skrev Computerworld en artikkel om fremtiden til Fornyingsdepartementet etter valget i 2013.

I kjølvannet har Computerworld spurt en rekke personer med politisk it-innsikt om hvordan de mener Norge bør ta fatt i digitaliseringen av offentlig forvaltning.

Serien kalles «It-minister for én dag»

- En fanesak for funksjonen bør være å vise muligheter innen innovasjon og integrasjon, med et spesielt fokus på helsesektoren, sier Morten Thorkildsen, adminstrerende direktør i IBM.

Samkjøring

- På hvilke områder går digitaliseringen av det offentlige Norge for tregt?

- Implementering og utnyttelse av åpne felles standarder
- Integrasjon av alle typer informasjon om innbyggere, på tvers av etater og distrikter.
- Understøtte samhandling på tvers av offentlige etater med moderne samhandlingsverktøy.

- Hvordan og hvor kan digitalisering gi de best gevinst/effekt?

- Effektivisering gjennom økt selvbetjening og samkjøring av offentlige tjenester.
- Helsesektoren kan effektivisere vesentlig gjennom bedre innhenting, deling og utnyttelse av informasjon om pasienten.
- Bedre beredskap for samfunnet gjennom utnyttelse av informasjon fra eksisterende og nye elektroniske kilder, som sosiale medier, sensorer, brikker, video, og annen ustrukturert informasjon.

Regnestykket

- Har Fornyingsdepartementet (FAD) nok makt og innflytelse i dag?

- FAD må ha overordnet styring og mandat til å beslutte og regulere bruk av felles standarder og rammevilkår for alle deler av offentlig sektor. De ulike departementene må selv sikre at dette blir etterfulgt, og at effektiviseringstiltak og digitalisering faktisk blir gjennomført. Det er behov for å sikre denne rollefordelingen ytterligere.

- Bør FAD legges ned og it-ansvaret (etter «dansk modell») spres til de ulike departementene?

- Se svaret over.

- I Danmark behandles it-prosjekter som «business case». Det vil blant annet si at gevinstene skal tydeliggjøres i forkant. Er dette en god modell for Norge også?

- Ja, det er helt avgjørende at økonomiske gevinster blir tydeliggjort i forkant og fulgt opp. Langsiktige indirekte samfunnsgevinster bør også tas med i dette regnestykket.

- Hvilken rolle bør it-bransjen spille i digitaliseringen av offentlig sektor?

- Være en rådgiver, komme med idéer, stille med forskning og utvikling og ekspertise, kommunisere erfaringer fra andre land, samt bidra til gjennomføring. Et tett samarbeid mellom oppdragsgiver og leverandører er eneste måten å lykkes på.

Stor skala

- Hvem mener du er mest egnet til å bli it-minister etter valget i 2013?

- En person som har erfaring både fra næringsliv og fra offentlig forvaltning, og med dyp innsikt og forståelse i teknologi.

- Kunne du tenke deg å bli it-minister i en ny regjering og hva ville eventuelt vært fanesaken din?

- Det er ikke aktuelt for meg å vurdere en slik stilling nå. Men en fanesak for funksjonen bør være å vise muligheter innen innovasjon og integrasjon, med et spesielt fokus på Helsesektoren. Denne sektoren utgjør både økonomiske og samfunnsmessige gevinstmuligheter i stor skala.

Les om: