- It-bransjen undervurderes!

- It-bransjen undervurderes!

Per Morten Hoff synes salget av Visma er tankevekkende.

«Norske it-selskaper – høyt vurdert av utenlandsk kapital – lavt vurdert av norske politikere.»

Slik begynner en pressemelding signert Per Morten Hoff, generalsekretær i Ikt Norge. Han mener Visma-salget viser hvor høyt utenlandske investorer verdsetter norsk intellektuell kapital - elleve milliarder i Vismas tilfelle - og hevder samtidig at norske politikeres satsning på it-næringen blir «for smuler å regne».

- Det er veldig positivt at verdiskapingspotensialet og kompetansen som ligger i norske it-selskaper vurderes så høyt av profesjonelle utenlandske aktører. Da blir det jo ekstra forbløffende å se hvor liten oppmerksomhet norske politikere vier vår næring, sier Hoff.

- Ikt er ikke et hovedsatsingsområde for regjeringen, og er det heller ikke for Norges Forskningsråd, eller Innovasjon Norge. Informasjons- og kommunikasjonsnæringen omsatte i 2008 - sist tilgjengelige tall fra SSB - for 240 milliarder kroner. Til sammenligning hadde jord og skogbruk en omsetning på 16 milliarder kroner og fiske, fangst og oppdrett en omsetning på elleve milliarder. Altså like mye som Visma ble verdsatt til.

Lite GIEK-hjelp

Hoff trekker også frem Netcom, Fast, Tandberg, Trolltech og Get som selskaper som noen av de dyreste salgene av norske bedrifter til utlandet.

Han reagerer særlig på at it-bedrifter som har søkt om garantier gjennom GIEKs eksportgarantisystemer og Eksportfinans – to av nøklene i regjerningens krisepakke - har opplevd å få avslag fordi myndighetene ikke har klart å forholde seg til immaterielle verdier. Hoff viser til at nesten alle tilskudd hit har gått til tradisjonell industri og rederinæringen.

- Når vi gang på gang får bekreftet hvor mye kunnskapskapital faktisk er verdt, må myndighetene ta dette innover seg og legge til rette slik at offentlige mekanismer for norsk næringsliv fungerer også for kunnskapsnæringene, mener generalsekretæren.

- Våkne

Ikt-næringen ber ikke om subsidier, den vil ha generelt gode rammevilkår for alt næringsliv, men tiden er nå overmoden for at regjeringen får øynene opp for hvem skaper verdier og arbeidsplasser, ifølge Hoff, som peker på at næringen også er viktig for å senke landets CO2-utslipp.

- Vi ber nå både næringsminister Trond Giske og resten av regjeringen om å våkne opp av sin drøm om at Norge fortsatt er en industrinasjon, skriver Hoff.

Offentlig Sektor