IT Fornebu har ikke landet

IT Fornebu har ikke landet

Les historien om flyplassen som skulle bli Norges Silicon Valley.

Sommeren nærmer seg, og sola skinner over Fornebu. Mye skjer ved den gamle flyplassen for tiden. Blant annet kan området få dobbelt så mange arbeidsplasser som det politikerne hadde beregnet, når det nye bygget til Statoilhydro kommer på plass. Nåværende og fremtidige bygg vil gi plass til over 25.000 arbeidsplasser, 10.000 flere enn forespeilet, ifølge Budstikka. Samme avis kan også melde om god interesse for å investere i leiligheter i samme område.

Men det har også vært tordenskyer over den pensjonerte flyplassen. Prosjektet har møtt både protester og knusende rapporter på veien. Man er ikke der visjonene opprinnelig ville man skulle være, selv ti år etter, mener mange. Og enkelte tror visjonene er lagt i søppelbøtta.

- Det har blitt et fint område i dag, jeg er mye der på møter og liker meg godt der ute. Men visjonen er ikke oppnådd, konkluderer Per Morten Hoff i IKT Norge.

- Og når man ser hva som bygges videre, som Statoilhydros nye hovedkvarter, er det mye som tyder på at visjonen er gitt opp.

Han var før, og er fremdeles, skeptisk til alle millionene prosjektet fikk i statstøtte.

- Jeg føler det var dårlig bruk av offentlige penger, når man ser hvordan senteret er i dag. Vi så selve visjonen som lite fundert og løselig, og var kritiske nettopp fordi pengene kunne gjøre seg bedre andre steder.

Tilbakeblikk

Det er på tide med et tilbakeblikk. I 1939 åpner Fornebu som flyplass. 59 år senere letter siste fly. Før det skjer kommer Fred Olsen og Per Morten Vigtel på banen. Fred. Olsen starter i samarbeid med Norsk Investorforum et bredt næringspolitisk arbeid, der blant annet ideen om et it- og kunnskapssenter på Fornebu dukker opp. I 1996 blir utredningen "Fremtidig næringsutvikling på Fornebu" levert, og It Fornebu AS blir stiftet av Fred. Olsen-relaterte selskaper. Han stifter også It Fornebu Eiendom AS.

På nasjonalt nivå kaster rikspolitikerne seg på, og både Jagland-regjeringen og Stortinget støtter planen om et it- og kunnskapssenter på Fornebu i sine langtidsplaner.

Så er vi kommet til året da siste fly letter fra Fornebu, 1998. Nå ruller ballen. Regjeringen Bondevik I presenterer nærmere planer. Det legges til grunn at eiendommene må legges ut på det åpne markedet, uten særskilte føringer. Og i stortingsmelding 13 foreslås det at terminalbygget tilrettelegges for utdannings- og forskningsaktivitet, at rundt 200 dekar av de statlige arealene selges med it-føringer og at staten skal bidra til etablering av inkubatorvekst.

- Unngå hastevedtak

Vi nærmer oss nå kraftig turbulens. I 1999 utlyser Bondevik-regjeringen en nasjonal og internasjonal konkurranse for konsept og utvikling. Klas Knag fra Du All Verden AS har allerede meldt sin skepsis til hele prosjektet.

I en strategisk analyse i kjølvannet av en rapport fra Finanstilsynet, der store offentlige investeringsprosjekter slaktes, stiller han spørsmål ved beslutningsgrunnlaget. Han peker blant annet på at internett har begynt å bane vei i kunnskapssamfunnet.

- Betydningen av kunnskapsbaserte sentre vil derfor avta, skriver han, og underbygger det med at folk kan arbeide distribuert.

Han sender en epost til partienes stortingsgrupper, og ber dem unngå hastevedtak.

Men staten rygger ikke unna av den grunn. Arbeiderpartiet (Ap) og Fremskrittspartiet (Frp) har stortingsflertall. I Stortingsinnstilling 99, med medlemmer fra Ap og Frp, skrives det at staten skal delta som medeier i selskapet, og at terminalbygningen legges inn i det felles eierskapet.

"Virksomheten skal igangsettes i terminalbygget fra 1999, i henhold til Stortingets føringer", står det.

Til slutt koker listen over interessante prosjekter ned til to aktuelle kandidater. It Fornebu Technoport (IFT) og Nettverk Fornebu. I november varsler flertallet i en forhandlingsdelegasjon på Stortinget at de mener man bør gå for selskapet IFT, med Fred. Olsen i spissen, og med KLP Eiendom og Telenor som partnere. Forskningsparken og LO er også med i gjengen. Mindretallet vil at man skal gå for utfordreren NF, som Orkla, Storebrand og Hakon-gruppen står bak.

Regjeringen velger å lytte til mindretallet. Les videre på neste side!

Les om:

Offentlig Sektor