It-forskning blir ikke prioritert

It-forskning blir ikke prioritert

Vi nærmer oss én prosent av BNP til forskning, men it får ikke hovedfokus.

Forslaget til nytt statsbudsjett vil gi rundt 22,5 milliarder kroner til forskning, 1,7 milliarder mer enn i 2009.

Innovasjon Norge får totalt 1,5 milliarder kroner, 310 millioner kroner mer enn saldert budsjett for 2009.

Tilskuddet til Forskingsrådet økes med 70 millioner kroner, til 1,3 milliarder kroner, og Forskningsfondet økes med fem milliarder til 77 milliarder kroner.

Med Skattefunn-ordningen nærmer det seg 23,6 milliarder, som igjen nærmer seg én prosent av bruttonasjonalprodukt.

- Dette viser at den rødgrønne regjeringen følger opp de nye målene i stortingsmeldingen "Klima for forskning" med en solid økning i bevilgningene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i en melding.

LES OGSÅ:

It-nyhetene fra statsbudsjettet

Følgende aspekter skal prioriteres i 2010: Klimaforsking, forsking på fornybar energi (samt karbonfangst og lagring), forskingsinfrastruktur og regional forskning og verdiskaping.

IKT-Norge sa i forkant av budsjettet at de ville ha en satsning på it-forskning. Dette ser de ikke ut til å ha blitt hørt på.

Miljø er derimot hovedfokus, og her spiller selvsagt it en viktig rolle.

- En av de viktigste utfordringene vi står overfor i dag, er klimaendringene, mener Aasland.

LES OGSÅ:

Drømmebudsjettet til IKT-Norge

Offentlig Sektor