It-nyhetene fra statsbudsjettet

It-nyhetene fra statsbudsjettet

Fjerner hjemme-pc, lite om it-forskning og mindre til eID, men Datatilsynet får mer.

Forslaget til nytt statsbudsjett vil gi rundt 22,5 milliarder kroner til forskning, 1,7 milliarder mer enn i 2009. It-forskning står imidlertid ikke høyt på agendaen.

Regjeringens viktigste virkemiddel for fornying av offentlig sektor er at stadig flere offentlige tjenester skal kunne utføres elektronisk. For å få til dette er det nødvendig med en enkel og sikker pålogging til tjenestene. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 60 millioner kroner til videreutvikling av felles eID og ID-porten. Det er imidlertid 20 millioner mindre enn i fjor.

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys foreslår en varig styrking av Datatilsynet på tre millioner kroner. Budsjettet for neste år vil dermed komme opp i snaue 31 millioner kroner.

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å videreføre det ekstra driftstilskuddet på to millioner kroner som ble gitt til Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) i det reviderte budsjettet for 2009.

Samtidig fritar Regjeringen Norsis fra det opprinnelige kravet om at en tredel av driftsutgiftene skal komme fra private aktører.

En post på 27,2 millioner kroner i Statsbudsjettet skal blant annet bidra til å etablere en overordnet it-arkitektur i offentlig sektor og øke bruk av åpne standarder og fri programvare i offentlig sektor.

Det er også klart at det blir 100 millioner kroner til bredbåndsutbygging.

- Regjeringen er i gang med å utrede hva som trengs av bredbånd i fremtiden og hva styresmaktene bør gjøre for å sørge for at hele landet til enhver tid har den bredbåndsinfrastrukturen vi trenger. Flere departement har derfor sammen utredet og foreslått nye mål for tilbud om bredbånd og foreslått til hvordan disse målene kan realiseres, heter det i statsbudsjettet.

Målene det siktes til, kan du lese om her:

Vil speede opp bredbånd kraftig

Lanseringsstøtte til dataspill

Regjeringen lanserer en ny ordning for lansering av dataspill i statsbudsjettet for 2010 for å sikre barn og unge tilgang til produksjoner med norsk språk og innhold.

- Samtidig som vi legger forholdene bedre til rette for norske spillutviklere, må vi også sørge for at spillene når et stadig voksende norsk marked, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Med økningen på 3 millioner kroner vil det samlede tilskuddet til dataspill i 2010 bli på 13 millioner kroner.

Reaksjoner fra IKT-Norge

IKT-Norge mener det er paradoksalt at it-næringen som utvikler kompetansen og løsningene ikke trekkes frem som hovedsatsing i regjeringens næringspolitikk.

Les IKT-Norges reaksjoner på statsbudsjettet her:

Savner it i budsjettet

Slutt på hjemme-pc

- Ordningen med at arbeidstaker kan finansiere hjemme-pc ved trekk i bruttolønn, og derved redusere skatten på lønnsinntekten, avvikles, heter det også i statsbudsjettet.

Det betyr at for avtaler som inngås fra og med i dag, 13. oktober 2009, kan det ikke gjennomføres trekk i bruttolønn. En overgangsregel sikrer at bruttotrekk fra eldre avtaler kan gjennomføres ut avtaleperioden.

Les hele statsbudsjettet her.

Les om:

Offentlig Sektor