It-nyhetene i revidert budsjett

It-nyhetene i revidert budsjett

Bevilger 254 millioner til nødnettet, mer til Minid og fiber på Svalbard.

Finansminister Sigbjørn Johnsen har i dag lagt frem Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Det nye digitale nødnettet for politi, brannvesen og helsevesen har fått ytterligere 254 millioner kroner for fullføring av første byggetrinn. Når nettet er utbygd i politidistriktene Østfold, Follo, Oslo, Romerike, Asker og Bærum og Søndre Buskerud skal hele prosjektet evalueres og videre utbygging behandles av Stortinget.

- Dette er en oppfølging av tidligere vedtak og endrer ikke prosjektets fremdrift, sier direktør for Direktoratet for nødkommunikasjon, Tor Helge Lyngstøl, til Computerworld.

Fem av de seks politidistriktene i første fase bruker allerede nødnettet for fullt.

- Asker og Bærum vil ta det i bruk om en uke eller to. Når det gjelder brannvesenet, vil Østfold og Oslo trolig ta det i bruk før sommeren og det gjelder forhåpentligvis også helsevesenet, sier Lyngstøl.

13 millioner til Minid

Også Minid får mer penger, om enn ikke i samme størrelsesorden. Innloggingstjenesten lar deg levere selvangivelse, bytte fastlege, levere meldekort til Nav, søke studieplass og studielån, få tilgang til pensjonsopplysninger og en rekke andre offentlige tjenester ved hjelp av brukernavn og et engangspassord via sms eller epost.

- Minid har utviklet seg til å bli en voldsom suksess med dobling i bruken siste år, derfor foreslår regjeringen 13 millioner kroner i en ekstrabevilgning, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud i en pressemelding.

Den foreslåtte ekstrabevilgningen på 13 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett er nødvendig for å håndtere den økte pågangen fra innbyggere og fra offentlige etater som ønsker å ta i bruk løsningen, heter det i meldingen. 2,15 millioner av landets befolkning over 15 år bruker nå Minid.

60 millioner til fiber

I tillegg er det klart at regjeringen bevilger 60 millioner kroner for bygging av en fiberoptisk kabel på Svalbard.

- En undersjøisk fiberoptisk kabel mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund skal muliggjøre effektiv overføring av data fra forskningsmiljøet og andre aktører i Ny Ålesund til fastlandet og videre ut i verden, og ytterligere befeste Svalbards posisjon som internasjonal forskningsarena, heter det i en pressemelding fra forskningsminister Tora Aasland.

Skuffet

IKT-Norge er skuffet over at Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett ikke tar tak i noen av it-næringens store utfordringer for tiden.

- Vi hadde håpet at de hadde benyttet denne muligheten til å fjerne den teknologidiskriminerende momsen på ebøker og likestilt avskrivningsregler for programvareutvikling med annen næringsutvikling, sier Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge, i en pressemelding.

Offentlig Sektor