- Jeg kritiserer regjeringen og min egen ledelse

- Jeg kritiserer regjeringen og min egen ledelse

INTERVJUET: Ikt-leder i Alta, Aleksander Øines, kritiserer kommuneledelse, departementer, regjering og andre for manglende digitalisering av offentlige tjenester.

I en kronikk i Computerworld skriver Øines: "Kommuner er analoge organisasjoner hvor tjenesteproduksjonen styres av et hierarki hvor kamp om ressurser og makt står sentralt, mens lokalpolitikerne er mest opptatte av å bli gjenvalgt".

- Du kommer med kraftig kritikk i ditt innlegg i forrige uke. Du er ikke redd for å få trøbbel?

- Nei hvorfor det? Da måtte det vel være fordi det jeg sier er feil. Og det er det jo ikke. Kommunene i Norge bruker ikke informasjonsteknologi som strategisk virkemiddel. Skal vi skape Digitalt Førstevalg, må vi bygge organisasjon for det og standardisere arbeidet.

- Digitalt førstevalg?

- Digitalt Førstevalg er regjeringens målsetting om å gjøre elektronisk kommunikasjon til den foretrukne måten for innbyggerne å kommunisere med det offentlige på.

- Det er da mye informasjonsteknologi i offentlig sektor?

- Ja, men det brukes jo til å erstatte papir med skjermbilder. Eller det er egne fagsystemer. Og hver kommune er overlatt til seg selv. Skal vi bruke teknologien fornuftig må vi standardisere, og her tar ikke Kommunal- og regionaldepartementet ansvar. De peker på FAD. Som peker på KS.

(FAD er Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og KS er kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon – red. anm).

- Vi må ha forutsetningene på plass først. Skal vi digitalisere for innbyggerne må vi skape organisasjon for det. Slik som Skatteetaten gjorde det. Arbeidsprosesser må kartlegges og matches mot ikt-systemer. Ikke som i dag, hvor kommunene konkurrerer om å ha penest portal.

- Ta dette med papirløse politikere, som blir fremstilt som digitalisering. Det å få dokumenter på pdf i stedet for papir, hvilke fortrinn gir det? Kanskje blir det spart noen trær, men det er ikke sikkert det gir mindre forurensning. Og måten å jobbe på blir jo fortsatt akkurat den samme.

- Samfunnets behov krever andre måter å jobbe på for at vi skal beholde velstanden. Vi har ikke råd til å bruke så mye arbeidskraft til offentlig saksbehandling, vi må erstatte mennesker med datamaskiner. Det er det som er digitalisering. Og det må noen tørre å si i fra om.

- Er det andre enn Skatteetaten som har fått til noe slikt?

- Bergen og Bærum kommuner har fått til en del. Men det krever for mye ressurser også for store kommuner. Dette må løses på nasjonalt nivå.

- Så det er ikke ledelsen i din egen kommune du kritiserer, men regjeringen?

- Jeg kritiserer både regjeringen og min egen ledelse. Skal jeg som innbygger få tjenester digitalt, så vil jeg ha dem på ett sted. Hele verdikjeden må gjennomgås.

- Ett eksempel på at det ikke er gjort, er hos Nav. Vi drifter deler av Nav lokalt, og ser saksbehandlerne sitte med to skjermer med Citrix-klienter. Systemene er ikke samordnet.

- Kommunene må stå samlet. Ikt ses på som noe FAD steller med, mens Kommunaldepartementet ikke ser hvordan utviklingen av tjenesteproduksjon henger sammen med bruken og utviklingen av ikt-systemer.

- Vil du omorganisere kommunene?

- Nei. Jeg vil rette oppmerksomheten mot problemene med digitalisering. Den kommunale selvråderetten bør bestå, og gode ikt-løsninger kan understøtte lokaldemokratiet. Her i Finnmark har vi geografisk store kommuner, noen er større enn fylker på Østlandet. Like full må det være lokal styring over prioritering innen skoler og sykehjem, samtidig som det ikke trenger å være lokal styring av selve saksbehandlingen og utforming av standardiserte arbeidsprosesser. Demokratiet kan styre reglene, så kan saksbehandling løses av datamaskiner så langt det er mulig.

- Kan du utdype litt mer om hvilke konkrete oppgaver du mener it-systemer kan håndtere - jeg har vel bare fått med meg "saksbehandling"?

- Saksbehandling er en slags inngangsportal til kommunale tjenester. Informasjonsteknologien har stort potensiale til å bidra på andre områder i den kommunale forvaltningen. Innen helsetjenester kan bruk av velferdsteknologi bidra til større frihet hos pleietrengende eldre.

- Forvaltning av infrastruktur kan gjøres mer smidig med bruk av digital overvåkning av alt fra vannkvalitet til fungerende gatelys. I skolen må ikt være en integrert del av undervisningen, det er tross alt ikke bare et eget fag. Utfordringen er at endret bruk av teknologi ofte fører til at vi må endre rammebetingelsene samtidig.

- Digitaliseringen av samfunnet begrenser seg ikke til et enkelt område. Jeg ser den største hindringen i at vi blir for opptatte av å diskutere mulige løsninger, fremfor hvordan vi skal ta dem i bruk.

Intervjuet

Navn: Aleksander Øines

Stilling: Ikt-leder i Alta kommune og fagrådsmedlem i KS Ikt-forum.

Aktuell med: Refser manglende oppfølging av informasjonsteknologi i det offentlige.

Offentlig Sektor