- Jeg er litt skuffet

- Jeg er litt skuffet

Regjeringens digitaliseringsreform minner mistenkelig om planene fra 2007. Det mener Christer Gundersen i Friprogsenteret. Han etterlyser tidsfrister og penger.

Du skal slippe å klistre lapper på bilens registreringsskilter.

I løpet av året dropper Statens vegvesen de analoge lappene med klister bakpå.

Regningen for bilen får du i en digital postkasse.

Det samme med de om lag 1.000 øvrige papirbrevene snittnordmannen i løpet av en livstid mottar fra det offentlige; skjemaer, fakturaer og øvrige brev du vanligvis mottar.

- Nå skal Norge heldigitaliseres, proklamerte statsminister Jens Stoltenberg på en pressekonferanse onsdag.

Christer Gundersen er seniorrådgiver ved Friprogsenteret, et statlig finansiert kompetansesenter for fri programvare.

Gundersen fulgte gårsdagens pressekonferansen via nett-video.

Han ble både skuffet og glad over seansen.

Stortingsmeldingen fra 2007 «Eit informasjonssamfunn for alle» ga føringer for digitalisering av offentlig sektor.

Gundersen mener det er store likheter med hva som ble sagt på pressekonferansen i går og den fem år gamle stortingsmeldingen.

- Jeg er litt skuffet, sier han og forklarer:

- Om man sammenligner det som ble sagt med Stortingsmeldingen fra 2007 – var det lite nytt. Også her ble digital postkasse ble nevnt som en viktig faktor. Jeg savner tidsfrister og de ekstra midlene for å sette planene ut i live.

- Også ros

Gundersen legger til at fornyingsminister Rigmor Aasrud skal ha ros for en ting.

- Fornyingsministeren skal ha veldig ros for å ha forankret planene i regjeringen. Mye av det hun sier er riktig og viktig. Akkurat denne forankringen er en radikal forskjell og godt nytt. Men igjen, de burde vært tydelige med frister og øremerkede midler.

Også Difi-sjef Hans Christian Holte mener det er lovende at statsministeren stiller på digitaliseringspressekonferanse.

LES INTERVJUET MED DIFI-SJEFEN: - Solid politisk backing

Seniorrådgiveren i Friprog bet seg også merke i at fornyingsministeren snakket om viktigheten av kommunene blir med på digitaliseringen. Hun sparket ballen over til KS, som er kommunenes interesseorganisasjon.

- Her savnet jeg konkrete forslag på hvordan kommunene skal bli med.

-Hva bør regjeringen gjøre for å få med kommunene?

- KS er viktig her, men det må til en sterkere koordinering mellom kommunene, Fornyingsdepartementet og Kommunaldepartementet, sier Gundersen.

Offentlig Sektor