- Jeg vil ikke si at vi starter helt på nytt

- Jeg vil ikke si at vi starter helt på nytt

Hans Christian Holte i Difi forsvarer anbudet, men vil ikke kommentere interne politiske diskusjoner.

Kritikerne mener Altinn er skjøvet ut i kulden når planene om en ny offentlig meldingsformidler og digital postkasse skal lages. Statssekretær Tone Toften i Fornyingsdepartementet forsvarer den politiske beslutningen, men sier samtidig at når det gjelder rollen som meldingsformidler, så er det fortsatt åpent.

Regjeringen har besluttet at den enkelte innbygger skal kunne velge mellom flere digitale postkasser og disse skal anskaffes i markedet.

- Grunnen er at man forventer at dette vil skape en konkurransesituasjon, og gi leverandørene insentiver til både å utvikle gode postkassetjenester og til å øke volumet av digital post fra forvaltningen. Difi gjorde en utredning i 2012 som indikerer at en konkurranse i markedet vil gi en raskere utbredelse både i forvaltningen og hos sluttbrukere, sier Toften.

LES OGSÅ:

Kritiske til Difis postkasse-prosess

- Dette konseptet krever også en meldingsformidler som ruter posten til riktig postkasse. Det er på nåværende tidspunkt ikke besluttet om meldingsformidler skal anskaffes i markedet, fortsetter hun.

Jobber med anbudet

Hos Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) jobbes det nå med det omstridte anbudet. Difi-direktør Hans Christian Holte forteller at direktoratet tar sikte på å få anbudet ferdig i løpet av noen måneder.

- Blir dette en interaktiv dialogtjeneste mot det offentlige?

- Nei og det skal det heller ikke være.

- Starter man på nytt?

- Jeg vil ikke si at vi starter helt på nytt. Vi lager en løsning som er et supplement til dialogtjenestene som finnes i Altinn, eller som virksomhetene utvikler på egen hånd. Løsningen vil gi innbyggerne muligheten til å motta informasjon om vedtak og lignende fra det offentlige elektronisk, og samle dette på ett, trygt sted.

I forhold til uenigheten som har oppstått internt i offentlig sektor svarer Holte:

- Vi er i en tidlig fase. Det kommer synspunkter inn til oss, og vi vil selvsagt ta disse med i vurderingen. Det som kan sies om Altinn er at de er en av flere som kan sende meldinger inn i dette systemet. Det er klart at vi ikke lager en løsning som ikke spiller på lag med Altinn.

En åpning for Altinn

Holte sier det er for tidlig å si hvor de lander i forhold til navet – meldingsformidleren.

- Er det ikke naturlig at Altinn blir denne meldingsformidleren?

- Det er en av mulighetene som vi nå vurderer, sier Holte.

Men Difi har fått en politisk marsjordre om at løsningen skal ut på en anbudskonkurranse.

- Flere Computerworld har snakket med mener at Postens eier Samferdselsdepartementet har vært involvert og ønsker at Digipost skal få en mulighet?

- Jeg har ingen kommentarer til interne diskusjoner. Difi har gjort en utredning og bestilt en samfunnsøkonomisk analyse som ligger til grunn for vårt råd om å benytte markedet. Dette er også den beslutningen regjeringen har landet på.

- Så det blir ikke et skreddersydd anbud for Digipost?

- Vi skreddersyr selvfølgelig aldri anbud. Vi fokuserer på sikkerhet og funksjonalitet. Og vi vil gjerne kunne gi innbyggerne en mulighet til å velge.

Offentlig Sektor