Jentebølge i teknologi- og realfag

Jentebølge i teknologi- og realfag

For fjerde år på rad øker søkningen til NTNU. Og i år faller de siste mannsbationene i sivilingeniørstudiene.

For NTNU er oppgangen i år på 1,7 prosent. Totalt har universitetet denne våren vel 22.000 søkere, og av disse er 9 745 primærsøkere. Det betyr at de har et studium ved NTNU som førstevalg. Økningen kommer til tross for at ungdomskullet som universitetene rekrutterer fra, er mindre enn i fjor.

Jentebølge

Det mest oppsiktsvekkende i årets søkerbunke er tilstrømningen av jenter til tradisjonelt maskuline teknologi- og realfag. Samlet sett er jenteandelen i sivingeniørstudiene ved NTNU i dag på 28 prosent, ifølge en pressemelding.

LES OGSÅ: Kvinneflukt fra bransjen

Denne våren har masterstudiet i bygg/miljø nesten 40 prosent flere kvinnelige søkere enn i fjor. Ved masterstudiet i energi/miljø er økningen på over 50 prosent. Jentebølgen ser ut til å være en del av en trend med lengre varighet.

Samlet for perioden 2005-2007 har NTNU fått nesten 80 prosent flere kvinnelige søkere til sine teknologistudier. Tilsvarende har realfagene fått 20 prosent flere jentesøkere i samme periode.

Strålende fornøyd prorektor

- Dette er veldig gledelig. Vi velger å tro at disse resultatene kommer som følge av en målrettet satsing og bevisst bruk av jenter som rollemodeller, sier Julie Feilberg som er prorektor for utdanning og læringskvalitet.

Feilberg mener at tilstrømningen av jenter faktisk er av nasjonal betydning.

- Jentene har alt for lenge vært en uutnyttet ressurs i teknologi- og realfag. Nå har vi forhåpentligvis klart å snu denne trenden. Jeg tror vi nå har passert et kritisk punkt og at norske jenter flest heretter lettere vil vurdere å søke slike fag som tradisjonelt har vært dominert av guttene.

Nedover for it

NTNU uteksaminerer ca. 80 prosent av de sivilingeniørene/master i teknologi som utdannes i Norge, og opplever i år en samlet oppgang i søkningen til disse fagene - først og fremst takket være jentenes fremmarsj.

For andre år på rad er det imidlertid nedgang i antall primærsøkere - av begge kjønn - til IKT-fagene, men her vil det likevel ikke være noen problemer med å få fylt opp studieprogrammene med godt kvalifiserte søkere, ifølge NTNU.

Offentlig Sektor